Soort training
09
september
Talentgedreven werken in het onderwijs

Tijdens deze praktische opleiding gaan we met de concepten rondom Talent van Luk Dewulf en Els Pronk aan de slag in de uitwerking ervan in je groep en in de school. Deze training is een praktisch vervolg op Kindertalentfluisteraar deel 1.

Lees meer
16
september
Basiscursus Medezeggenschapsraad

Na deze cursus ben je helemaal klaar voor je rol in het medezeggenschapswerk. Zie deze cursus als het ‘theoretisch rijbewijs’ voor elk beginnend lid van een medezeggenschapsraad. Aan de orde komen onder andere de rechten en plichten van een mr-lid, de Wet medezeggenschap op scholen, het verschil tussen instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht en het recht op overleg. Uiteraard komt ook de communicatie (onderling, met je bestuur of directeur en met je achterban) uitgebreid aan de orde, net als alle regels en procedures rond het werk.

Lees meer
17
september
Gezonde voeding, hoe zit dit nu?

Met alle huidige en toekomstige werkdruk in het onderwijs is het juist nu van belang dat er betere voedingskeuzes worden gemaakt. Ontdek in deze workshop de kracht van gezonde voeding voor vitaliteit en welzijn. Leer ook hoe voedingskeuzes niet alleen jouw fysieke gezondheid beïnvloeden, maar ook jouw mentale helderheid en energieniveau.

Lees meer
18
september
Het Goede Gesprek

De workshop ‘het goede gesprek’ neemt je mee in de aanpak van het goede gesprek, een nieuwe aanpak rond gesprekken die je gedurende het jaar voert met bijv. je leidinggevende of bijv. met een collega die meekijkt. De workshop is een korte introductie over Het goede gesprek, wat is het en hoe werkt dit binnen Meer Primair.

Lees meer
24
september
Ervaringsworkshop dyscalculie

Altijd al willen weten hoe het is om dyscalculie te hebben? Kom het ervaren tijdens de ervaringsworkshop dyscalculie. Heb jij in je werk of in je persoonlijke leven te maken met een iemand met dyscalculie en zou je graag meer willen weten over dyscalculie, hoe het voelt en wat jij voor diegene zou kunnen betekenen? Volg dan deze workshop en doe kennis op over dyscalculie. Grijp je kans om je praktische vragen over dit onderwerp te kunnen stellen aan een professional. 

Lees meer
02
oktober
Meertaligheid, Nieuwkomers en NT2

In deze training van vier bijeenkomsten staan we stil bij waar jij allemaal mee te maken krijgt als er nieuwkomers in jouw klas komen. Je leert meer over de taalontwikkeling van leerlingen die Nederlands als tweede taal leren, en ook komen de belangrijkste aspecten van het verwerven van een tweede taal aan bod.

Lees meer
04
oktober
Eerste Hulp Bij Sportongevallen (EHBSO)

Deze training is bestemd voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De cursus EHBSO duurt één hele dag. Tijdens deze dag wordt er aandacht besteed aan levensreddende handelingen en AED training.

Lees meer
08
oktober
Wat een verhaal

Kennismaken met Wat een Verhaal, de methode voor levensbeschouwelijke vorming die gebruikt wordt op scholen van Meer Primair.

Lees meer
09
oktober
Kwartet Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

De BAB Academy bestaat uit een uniek programma met een gouden combinatie: aanbod op academisch niveau én tegelijkertijd tools om deze academische kennis toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk op school.

Lees meer
16
oktober
Bedrijfshulpverlening basistraining

De basistraining bedrijfshulpverlening omvat twee dagdelen. Eén dagdeel brandbestrijding en één dagdeel levensreddende handelingen. De nadruk tijdens de trainingen ligt op herkenning. Ervaring leert dat als een situatie wordt herkend, er minder angst is om hulp te gaan verlenen.

Lees meer
17
oktober
STEAM en W&T in de klas
Bij STEAM staat het probleemoplossend vermogen centraal. Met creativiteit, samenwerking en plezier. De ‘A’ van Arts gaat dan ook niet over ‘Kunst’ maar over ‘toepassing en vormgeving’. Ter illustratie: ‘Facts’ over de snelheid van een processor, de krasvastheid van glas en de treksterkte van aluminium zijn op zichzelf niet zo boeiend. Het wordt pas interessant als je een smartphone wilt maken. Daarover gaat het bij STEAM. niet alleen ‘Wat kan het?’ maar vooral ‘Wat kan ik er mee?’ Lees meer
18
oktober
Padeltoernooi

'Verbinding' is één van de kernwaarden die bij Meer Primair centraal staat. En hoe kun je beter verbinden met je collega's door vitaal en sportief bezig te zijn met de snelst groeiende sport van Nederland?

Lees meer
23
oktober
Traumasensitief lesgeven - groep 1

Binnen de verschillende scholen in de Haarlemmermeer wordt de afgelopen periode een flinke instroom van meertalige kinderen gezien. De achtergrond van deze kinderen is enorm divers. Het betreft kinderen van expatgezinnen van binnen en buiten Europa, maar ook gezinnen met een vluchtelingenachtergrond vanuit verschillende landen in de wereld. Vluchtelingenkinderen hebben vrijwel altijd gebeurtenissen meegemaakt die tot trauma kunnen leiden. Angst, geweld, bedreiging en armoede in hun land van herkomst, de reis en de onrust in opvanglocaties hebben een grote impact op deze kinderen. Toch is niet elke leerling met een vluchtelingen achtergrond getraumatiseerd. Aan de andere kant komt trauma ook voor bij kinderen die geen vluchtelingen achtergrond hebben.

Lees meer
24
oktober
Ergonomisch werken

Stichting Meer Primair draagt zorg voor goede arbeidsomstandigheden en gezond en veilig werken. Hiermee blijven medewerkers duurzaam inzetbaar en blijft de organisatie vitaal. Kortom Goed werkgeverschap. De behoefte is preventiemedewerkers te trainen in de onderwerpen: ergonomisch inrichten van de werkplek, fysieke belasting en belastbaarheid. Met onder andere de achterliggende doelen: klachten en verzuim te voorkomen en het plezier in het werk te vergroten.

Lees meer
06
november
Bedrijfshulpverlening – Herhalingstraining B - groep 1

De herhalingstraining bedrijfshulpverlening omvat twee dagdelen. Tijdens deze middagen wordt één dagdeel besteed aan brandtraining en het andere dagdeel aan levensreddende handelingen. Tijdens deze trainingen mag je ook zelf casussen aandragen die je graag wilt behandelen. Na afloop van de herhalingstraining bedrijfshulpverlening wordt het certificaat Bedrijfshulpverlening met 1 jaar verlengd.

Lees meer
06
november
Bedrijfshulpverlening – Herhalingstraining A - groep 1

De herhalingstraining bedrijfshulpverlening omvat twee dagdelen. Tijdens deze middagen wordt één dagdeel besteed aan brandtraining en het andere dagdeel aan levensreddende handelingen. Tijdens deze trainingen mag je ook zelf casussen aandragen die je graag wilt behandelen. Na afloop van de herhalingstraining bedrijfshulpverlening wordt het certificaat Bedrijfshulpverlening met 1 jaar verlengd.

Lees meer
11
november
Inspiratiemiddag Illustraties in boeken

Blijf als leerkracht op de hoogte van de nieuwste informatie over leesbevordering. Met een van de volgende scholingen is dat geen probleem! Of je nu een middag geïnspireerd wilt worden, praktisch met boeken aan de slag wilt gaan of de opleiding tot leescoördinator wilt volgen, het kan allemaal!

Lees meer
12
november
Ervaar TOS

Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.

Lees meer
13
november
Bedrijfshulpverlening – Herhalingstraining B - groep 2

De herhalingstraining bedrijfshulpverlening omvat twee dagdelen. Tijdens deze middagen wordt één dagdeel besteed aan brandtraining en het andere dagdeel aan levensreddende handelingen. Tijdens deze trainingen mag je ook zelf casussen aandragen die je graag wilt behandelen. Na afloop van de herhalingstraining bedrijfshulpverlening wordt het certificaat Bedrijfshulpverlening met 1 jaar verlengd.

Lees meer
13
november
Bedrijfshulpverlening – Herhalingstraining A - groep 2

De herhalingstraining bedrijfshulpverlening omvat twee dagdelen. Tijdens deze middagen wordt één dagdeel besteed aan brandtraining en het andere dagdeel aan levensreddende handelingen. Tijdens deze trainingen mag je ook zelf casussen aandragen die je graag wilt behandelen. Na afloop van de herhalingstraining bedrijfshulpverlening wordt het certificaat Bedrijfshulpverlening met 1 jaar verlengd.

Lees meer
13
november
Gamification in de gymles

Hoe kun je jouw les zo inrichten dat iedereen in beweging komt zonder dat jij ze daartoe dwingt? Hoe kun jij ze een spel laten spelen, zonder dat jij als lesgever de activiteit expliciet moet sturen? Als leerkracht kun je gamification inzetten om impliciet een leerling of groep in beweging te krijgen. Aan de hand van de principes van gamification, diverse organisatievormen en het toevoegen van verschillende spelelementen uit de bordspellen- en game-wereld gaan we aan de slag om de betrokkenheid, enthousiasme en plezier van jouw groep te vergroten.

Lees meer
14
november
ICT-Toolbox

Leren met ICT kan ontzettend motiverend werken voor leerlingen. Het gebruik van digitale tools in de klas maakt het onderwijs aantrekkelijker en het zorgt voor meer mogelijkheden om te differentiëren in je klas.  Het kan best lastig zijn om geschikte tools te vinden: de mogelijkheden zijn eindeloos!

Lees meer
20
november
De overgang en werk

Werknemers én werkgevers informeren over de overgang, eye-opener voor leidinggevenden en vrouwen in de overgang, de bijkomende symptomen/klachten, invloed op de inzetbaarheid zowel thuis als op het werk, wat kun jijzelf doen, wat kan de werkgever doen?

Lees meer
08
januari
Opleiding tot Leescoördinator: Open Boek 3.0


In deze opleiding maak je kennis met actuele kinder- en jeugdboeken en krijg je afwisselende leeswerkvormen aangereikt. Het doel van de opleiding is om teksten tot leven te laten komen en kinderen te leren teksten te interpreteren, zodat hun leesmotivatie groeit. Je bereidt je in de loop van de bijeenkomsten voor op het leesplan. Word de inspirator voor leesbevordering binnen je school!

Lees meer
21
januari
Grip op rekenproblemen

In deze tweedelige training leer je rekenproblemen te signaleren en analyseren door het voeren van een rekengesprek. Vervolgens leer je hoe je bij deze bevindingen een passend begeleidingsplan kunt opstellen waardoor je de leerling zo goed mogelijk kunt ondersteunen op spoor 2 en 3. 

Lees meer
23
januari
Teach Like a Champion 3.0 - Het jonge kind - Verdieping

Deze mini-cursus van 2 bijeenkomsten is een vervolg op de basiscursus Teach like a Champion Het Jonge kind en biedt jou inzichten en nieuwe technieken uit de uitgave Teach like a Champion 3.0 – Het jonge kind. De nieuwe concreet toepasbare technieken dienen als inspiratiebron en bieden de mogelijkheid om jouw pedagogische en didactische vaardigheden verder uit te diepen en te ontwikkelen. 

Lees meer
27
januari
Hoogbegaafdheid basistraining

In de cursus hoogbegaafdheid primair onderwijs leer je hoe je hoogbegaafde kinderen kunt begrijpen, herkennen, motiveren en begeleiden. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en onderpresteren.

Lees meer
05
februari
Oranje Kruis EHBO herhaling

Deze Herhalingsles is alleen voor de cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma van het Oranje Kruis.

Lees meer
12
februari
Kanjertraining - licentie A

Met de basistraining van de Kanjertraining start u met de opleiding tot Kanjertrainer in de klas. De basistraining bestaat uit een driedaagse training, aangeboden door Stichting Meer Primair. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Lees meer
13
februari
Taal, tienerbrein, leren en lesgeven

Hoe komt het dat sommige leerlingen moeite hebben met hun taalontwikkeling en andere helemaal niet? Dat de ene leerling al prima leerstof kan onthouden en toepassen, terwijl andere leerlingen daar al meer moeite mee ervaren.
Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes? Wat kun je als leerkracht doen om hun leren te stimuleren? Welke breinprincipes, breindidactiek en denkactiviteiten kun je in je les inzetten om de taal- en denkvaardigheid te stimuleren?

Lees meer
03
maart
Mentorentraining

Door de verandering van de maatschappij, zijn de afgelopen jaren de opleidingen ook veranderd. De studenten werken met leeruitkomsten en werken vaak niet meer met vaste leerjaren maar met fases. Dit vraagt ook een andere manier van coachen en begeleiden. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je de tools om hier goed op in te kunnen springen.

Lees meer
05
maart
Kanjertraining - nascholing licentie B

De nascholing van de Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Lees meer
05
maart
Kanjertraining - nascholing licentie C

De nascholing van de Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Lees meer
06
maart
Medewerker Sociale Veiligheid

Een studiedag over toezicht houden binnen je school. Door ongewenst gedrag van leerlingen en anderen beter en sneller te herkennen, te weten hoe je het beste ingrijpt (wetend wat wel en niet mag) vergroot je de sociale veiligheid voor iedereen binnen de school.

Lees meer
11
maart
Begrijpend lezen en TOS

Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.

Lees meer
12
maart
Open Boek Verdieping 2

Tijdens deze middag voor opgeleide leescoördinatoren Open Boek, gaan we dieper in op een jaarplanthema rondom werkvormen, de schoolbieb en leesplezier. Ook hoor je het laatste nieuws op het gebied van leesbevordering. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Gecertificeerde leescoördinatoren ontvangen na het volgen van deze bijscholing een certificaat van aanwezigheid.

Lees meer
12
maart
Traumasensitief lesgeven - groep 2

Binnen de verschillende scholen in de Haarlemmermeer wordt de afgelopen periode een flinke instroom van meertalige kinderen gezien. De achtergrond van deze kinderen is enorm divers. Het betreft kinderen van expatgezinnen van binnen en buiten Europa, maar ook gezinnen met een vluchtelingenachtergrond vanuit verschillende landen in de wereld. Vluchtelingenkinderen hebben vrijwel altijd gebeurtenissen meegemaakt die tot trauma kunnen leiden. Angst, geweld, bedreiging en armoede in hun land van herkomst, de reis en de onrust in opvanglocaties hebben een grote impact op deze kinderen. Toch is niet elke leerling met een vluchtelingen achtergrond getraumatiseerd. Aan de andere kant komt trauma ook voor bij kinderen die geen vluchtelingen achtergrond hebben.

Lees meer
13
maart
Basiscursus zelfverdediging

Een vierdelige cursus zelfverdediging waarin deelnemers leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen en verdedigen in diverse situaties. Elke les bouwt voort op de vorige, met de focus op basistechnieken, verdedigingsstrategieën, en realistische scenario’s.

Lees meer
14
maart
Pubquiz

Een PubQuiz met collega’s? Het bedrijfs- of groepsuitje dat geschikt is voor iedereen. Verrassende rondes met uiteenlopende vragen onder leiding van een professionele quizmaster. Beleef plezier, werk samen en schep een beetje op over jouw feitenkennis.

Lees meer
14
juni
Mud Masters 6 km

Meedoen aan Mud Masters is er eentje voor op de bucketlist. Een dag vol modder, hindernissen en lol met je collega's van Meer Primair waar je járen later nog met een glimlach op terugkijkt en over opschept op verjaardagen! Mud Masters is Teamwork met een hoofdletter T en Meer Primair doet met een team mee.

Lees meer
www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren