Soort training
E-Wise cursus: Bewegend leren - de theoretische onderbouwing
Bewegend leren wordt vaak gezien als een manier om kinderen meer te laten bewegen. Maar wat als je met bewegend leren ook schoolse vaardigheden kunt verbeteren? De resultaten van de eerste onderzoeken zijn hoopgevend. In deze cursus leer je de theorie achter bewegend leren kennen, waaruit de potentie van deze gezonde leervorm duidelijk wordt.   Lees meer
E-Wise cursus: Puberbrein in het basisonderwijs
De kans is groot dat jij als leerkracht van groep 7 of groep 8 te maken hebt met pubers in de klas. De kinderen in jouw klas zijn langzaam aan het veranderen. Ze luisteren minder goed, ze kunnen ineens onbeleefd worden en soms vallen ze zelfs in slaap. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van hun brein. Breinexpert Ria van Dinteren vertelt je daar in deze cursus meer over. Je leert hoe de breinontwikkeling het leren beïnvloedt en je krijgt tips voor de manier waarop je pubers het beste kunt benaderen. Lees meer
E-Wise cursus: Hoe regisseer je een afscheidsmusical?
Veel basisscholen in Nederland zijn in de laatste weken van het schooljaar in groep 8 bezig met het instuderen van de afscheidsmusical. In een van de laatste weken voor de vakantie wordt de musical uitgevoerd voor medeleerlingen, ouders en verdere familie. Wekenlang wordt ernaar toe geleefd. De verwachtingen zijn hooggespannen. Na afloop krijgen de kinderen een staande ovatie. En jawel, ook de regisseur wordt naar voren gehaald. En je raadt het al: die regisseur, dat ben jij! Lees meer
E-Wise cursus: Fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling bij kleuters
Werken aan fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling in groep 1-2 wordt steeds belangrijker gevonden. Hier wordt handig op ingespeeld door uitgevers en programmamakers, maar daardoor voelen groepsleerkrachten van groep 1-2 zich steeds vaker gedwongen om onderwijs te verzorgen dat niet meer wordt gezien als “des kleuters”. Bovendien verschillen de adviezen over de doelen van letters leren in de kleuterperiode sterk. Lees meer
E-Wise cursus: Mediaopvoeding
Kinderen van nu groeien op in een wereld vol met media. Een wereld vol met mogelijkheden, maar waarin online gevaar op de loer kan liggen. Op steeds jongere leeftijd gebruiken kinderen vaker en langer digitale media. In deze cursus neemt Denise Bontje je mee in deze wereld vol verhalen en laat ze zien welke kansen je kunt benutten én creëren. Lees meer
E-Wise cursus: Cyberpesten herkennen en aanpakken
In deze cursus leer je hoe je met leerlingen en ouders kunt afspreken wat je onder cyberpesten verstaat, hoe je signalen kunt herkennen en hoe je voor zowel leerlingen als ouders de stap kunt verkleinen om cyberpesten te melden en met elkaar in gesprek gaan. Lees meer
E-Wise cursus: iPads in de kleuterklas
De iPad, de tablet van het bekende elektronicabedrijf Apple, is een bijzondere (onderwijs)technologie die zeer geschikt is om op zeer uiteenlopende manieren leerlingen actief en creatief te laten leren. Alles wat je op een computer kunt, kun je ook doen op een iPad. Maar het wordt pas interessant als je ziet wat je allemaal met een iPad kunt doen, wat niet met een computer kan. Daar zal in deze cursus de nadruk op liggen. Lees meer
E-Wise cursus: Rekenproblemen - hoe jij kunt helpen
In deze cursus leer je hoe je deze kinderen met milde tot ernstige rekenproblemen kunt helpen. Het gaat hier om kinderen die zwak (E- of V-niveau) scoren op één of meer rekentoetsen terwijl er geen sprake is van dyscalculie.  Lees meer
E-Wise cursus: Burgerschapsonderwijs: spanningen en dilemma’s
In deze cursus word je meegenomen in de complexiteit van burgerschapsonderwijs en wordt er stilgestaan bij de spanningen en dilemma’s die burgerschapsonderwijs met zich meebrengt. Je leert wat de mogelijkheden zijn om burgerschapsonderwijs een plek te geven op jouw school en hier aandacht aan te besteden in jouw lessen. Lees meer
E-Wise cursus: Oudergesprekken, haal eruit wat erin zit
In deze cursus leer je dat een goede verstandhouding met ouders belangrijk is voor een optimaal leerklimaat voor het kind. Er worden communicatiestrategieën besproken voor gesprekken met ouders, waarbij ook enkele bijzondere situaties aan bod komen. Zoals: hoe ga je om met een boze of ontevreden ouder? Hoe breng je slecht nieuws? Ook komt de organisatie van oudercommunicatie binnen de school aan bod. Lees meer
E-Wise cursus: Hoogsensitieve leerlingen begrijpen
Ongeveer één op de vijf kinderen is hoogsensitief. In een schoolklas zul je dan ook minstens één hoogsensitieve leerling hebben, maar regelmatig vijf of zes. Toch is de kennis erover vaak beperkt, of ronduit onjuist. Daardoor weet je niet wat je kunt doen om deze kinderen te helpen en lopen ze vaak vast in de vorm van onderpresteren, faalangst of zelfs thuiszitten. Lees meer
E-Wise cursus: Hoogbegaafdheid - meer dan alleen IQ
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat bij hen past – óók hoogbegaafde kinderen. Dat blijkt echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wie is ‘de hoogbegaafde leerling’ eigenlijk? Waarom presteert deze hoogbegaafde leerling dan niet goed op toetsen? Waarom gaat hij/zij niet aan de slag met de extra uitdaging die wordt gegeven? Lees meer
E-Wise cursus: Nieuwkomers in de klas - lesgeven aan anderstalige kinderen
Momenteel zijn er twee grote stromen anderstalige leerlingen: expatkinderen en vluchtelingen- of asielzoekerskinderen die al in een opvangschool hebben gezeten en die nu naar een gewone school komen. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die met deze leerlingen te maken hebben. Voor Nt2-leerkrachten die al kennis en ervaring hebben is dit een opfriscursus. Lees meer
E-Wise cursus: Traumasensitief onderwijs - een andere kijk op gedrag
In deze cursus krijg je handvatten om traumasensitief te werken. Deze aanpak is niet alleen gunstig voor leerlingen met een trauma, maar voor alle leerlingen. In een interview licht Anton Horeweg dit verder toe en vertelt hij wat traumasensitief onderwijs inhoudt. Je krijgt diverse praktijkvoorbeelden aangereikt, inclusief adviezen en tips hoe te handelen.  Lees meer
E-Wise cursus: Automatiseren en memoriseren
Automatiseren is het vlot en goed uitrekenen van rekenopgaven. Maar wat is vlot? En hoe zit dat met zwakke en sterke rekenaars? Moet en kan iedereen automatiseren en memoriseren? In deze cursus leer je (meer) over het belang van automatiseren en memoriseren, het verschil ertussen, de rekendrempels, hoe je het kunt toetsen en hoe je het kunt vormgeven binnen en buiten de rekenles. Lees meer
E-Wise cursus: Leidinggeven aan toekomstbehendig onderwijs in een lerende school
Als schoolleider kun je jezelf zien als leraar van leraren. Hoe stimuleer en begeleid jij als leidinggevende het leren van jouw leraren? Welke leeractiviteiten bied jij leraren aan? Een goede leraar kan een groot verschil maken voor de leerprestaties van leerlingen. Een goede leraar kan dat echter niet alleen. De leraar komt pas tot zijn/haar recht in een school die is ingericht als een rijke leeromgeving voor professionals, gericht op het ontwikkelen van goede onderwijspraktijken. Lees meer
E-Wise cursus: IKC professioneel vormgeven - van de tekentafel naar het kampvuur
Leidinggeven aan een IKC is fundamenteel anders dan schoolleider zijn. Deze cursus gaat over de vraag 'Hoe ontwikkel je een IKC met de grootste kans op succes?' Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders die in de toekomst IKC-directeur willen worden of voor hen die al een IKC leiden, zich IKC-directeur noemen en zich regelmatig afvragen waarom die ontwikkeling van dat IKC op dit moment zo moeizaam verloopt. Lees meer
E-Wise cursus: Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
Een goede teamstructuur leidt tot meer kwaliteit, flexibiliteit, innovatief vermogen en werkplezier. In deze cursus leer je dat het van belang is om de samenwerking tussen leerkrachten vast te leggen in de organisatiestructuur van een school. Lees meer
E-Wise cursus: Close reading - werken aan dieper tekstbegrip
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar we weten ook dat ze het moeilijk vinden. En niet alleen leerlingen, ook leerkrachten vinden het lastig om een effectieve en toch ook boeiende les te geven. Lees meer
E-Wise cursus: Meer en beter woordenschatonderwijs
Woordenschatontwikkeling is niet meer weg te denken in het hedendaagse onderwijs. En dat is goed, want woordenschat is de belangrijkste voorspeller voor tekstbegrip en daarmee ook voor schoolsucces. Lees meer
E-Wise cursus: Leesbevordering: maak van lezen een feest!
In deze cursus vertelt Annemarie Bon wat het belang van lezen is en wat het effect van lezen is op kinderen. Je krijgt allerlei handvatten aangereikt om het leesplezier van de leerlingen te bevorderen. Denk aan voorlezen, samenlezen en theaterlezen, maar ook aan leesbevorderingsprojecten van de bibliotheek en info over het uitnodigen van een schrijver in de klas. Lees meer
E-Wise cursus: Mindfulness - fris voor de klas
Deze cursus is een nuchtere, praktische en persoonlijke training voor onderwijsgevenden die hun persoonlijke effectiviteit en werkplezier willen vergroten en stress willen verminderen. Na deze cursus kun je in complexe situaties beter overzicht houden en heb je minder last van werkdruk en stress. Lees meer
E-Wise cursus: Gezond stemgebruik in de klas
Lesgeven vraagt veel van je stem. Als leerkracht is het niet gek als je dat zo nu en dan merkt. Zodra je op school arriveert moet je ‘aan’ staan en je stem krijgt pas rust als je de schooldeur weer achter je dicht trekt. Het is alsof je stem een marathon loopt. Zou jij aan een marathon beginnen zonder training of het opwarmen van je spieren? Van onze stemspieren verwachten we dat ze het altijd maar doen. Lees meer
E-Wise cursus: Regie over jouw tijd
Werken in het onderwijs is een heel gevarieerd beroep met allerlei verschillende rollen en taken. Je hebt te maken met verschillende soorten planningen en tijdsperioden, en de invloed die je hierop hebt varieert. Je hebt het gevoel een heleboel balletjes hoog te houden.. Lees meer
E-Wise cursus: Van stress naar succes – werkdrukbeleving in het onderwijs
Werkdruk en stress hebben sterk met elkaar te maken. Een hoge werkdruk kan stress veroorzaken, met verlies van werkplezier, overspannenheid, of burn-out als gevolg. Maar dat hoeft niet altijd, er zijn ook mensen die ondanks een hoge werkdruk prima blijven functioneren. In deze cursus wordt ingegaan op hoe stress ontstaat en wat het verschil is tussen ongezonde en gezonde stress. Lees meer
E-Wise cursus: Deep democracy - écht goede gesprekken voeren
Wil je met collega's écht goede gesprekken voeren, beter met conflicten op school kunnen omgaan en samen met je collega's besluiten nemen waar iedereen achter staat? Volg dan deze praktische cursus over deep democracy.  Lees meer
E-Wise cursus: Briljante mislukkingen - leren van faalpatronen
In deze cursus leer je briljante mislukkingen herkennen aan de hand van zogenoemde faalpatronen, waarmee je faalintelligentie kunt ontwikkelen. Hoewel mislukkingen centraal staan, draagt deze cursus uiteindelijk bij aan het creëren van een leeromgeving die leidt tot succes voor jou, je collega’s en je leerlingen. Lees meer
E-Wise cursus: Bewegend leren en een dynamische schooldag
Hoe maak je jouw schooldag dynamischer? Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om bewegend leren een structureel en kwalitatief onderdeel van je schooldag te maken. In deze cursus leert Wim van Gelder je om bewegend leren succesvol te integreren in een schooldag met veel doelen. Lees meer
E-Wise cursus: Boos, brutaal en agressief gedrag
In deze cursus leer je wat gedragsproblemen zijn en hoe je de ernst ervan kunt inschatten. En als de problemen in sterke mate aanwezig zijn, op welke psychiatrische aandoeningen dat kan duiden. We bespreken hoe deze gedragsproblemen ontstaan en in stand worden gehouden. Lees meer
E-Wise cursus: Gedrag van leerlingen beter begrijpen en beïnvloeden
Een leerling die niet mee wil doen, boos wordt of gaat gillen… Het maakt het soms erg lastig om je werk te doen. In deze cursus ontdek je wat er onder dit problematische gedrag schuilgaat en hoe je lastige situaties goed oplost. Lees meer
E-Wise cursus: In gesprek over hechtingsproblematiek
In dit tafelgesprek bespreken tafelgasten Anton Horeweg en Veronique Renting wat hechting precies is en wat leerlingen aan gedrag kunnen laten zien in de klas naar aanleiding van een verstoorde hechting. Ook bespreken ze hoe je met deze leerlingen om kunt gaan. Deze cursus richt zich vooral op de midden- en bovenbouw. Lees meer
E-Wise cursus: Combinatiegroep 2/3: zo pak je het aan

Wat doe je als leerkracht zodra je de combinatiegroep 2/3 moet onderwijzen? Hoe richt je jouw combinatiegroep in? Het lesgeven aan een combinatiegroep brengt uitdagingen met zich mee. Het onderwijs aan groep 2 verschilt sterk van dat aan groep 3.
In deze cursus laat Helma Brouwers je zien waar mogelijkheden en kansen liggen.

Lees meer
E-Wise cursus: In gesprek over gaming en de invloed op onderwijs
Wanneer moet je je zorgen maken om jouw gamende leerling? In dit tafelgesprek over gaming en de invloed op onderwijs, wordt ingegaan op gamen, de gamecultuur, of en welk gevaar kan dreigen in veelvuldig gamen, en welke rol voor school en de leerkracht is weggelegd. Lees meer
E-Wise cursus: Het jonge kind: stimuleer de mondelinge taalontwikkeling
Hoe kun je jonge kinderen actief laten deelnemen en laten nadenken tijdens verschillende gesprekken? Wat kun je doen om de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen met een TOS of van meertalige leerlingen te stimuleren? In deze cursus legt Eveline Bogers uit hoe je een actief-productieve interactie met je leerlingen opzet. Lees meer
E-Wise cursus: Starten met LessonUp
Wel eens gehoord van LessonUp, maar nooit mee gewerkt? Of wel eens begonnen, maar heb je nog niet helder hoe je er je voordeel mee kunt doen? Heb je een collega die er de mooiste lessen mee maakt en wil je dat ook? Volg dan deze cursus, waarin je kennismaakt met de basisprincipes van LessonUp. Lees meer
E-Wise cursus: De impact van generatieve AI op het onderwijs
Generatieve AI verandert onze manier van onderwijs geven. Hier kunnen we niet omheen. Maar wat is generatieve AI nu precies en hoe werkt het? Wat kun je er nu echt mee? Met deze cursus bereid je je voor op een toekomst waarin het werken met generatieve AI onderdeel is van je dagelijkse werkzaamheden. Lees meer
E-Wise cursus: Werk doelgericht vanuit je schoolambitie
In deze cursus leggen Marcel Peters en Nicolette Simons uit hoe je je team mee kunt nemen in doelgericht denken vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen. Dit doen zij aan de hand van de ‘doelenplanner’ en de vijf stappen uit de korte cyclus (blokvoorbereiding - signaleren - interventies tijdens het blok - blokevaluatie - sleepdoelen doorplannen). Hiermee bieden zij praktische handvatten om op jouw school beredeneerd doelgericht te werken, passend bij jullie schoolpopulatie, schoolweging en schoolambitie. Lees meer
E-Wise cursus: Handelingsgericht werken: hoe past dit bij je rol als kwaliteitscoördinator?
In deze cursus leggen Marcel Peters en Nicolette Simons uit hoe je je team mee kunt nemen in doelgericht denken vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen. Dit doen zij aan de hand van de ‘doelenplanner’ en de vijf stappen uit de korte cyclus (blokvoorbereiding - signaleren - interventies tijdens het blok - blokevaluatie - sleepdoelen doorplannen). Hiermee bieden zij praktische handvatten om op jouw school beredeneerd doelgericht te werken, passend bij jullie schoolpopulatie, schoolweging en schoolambitie. Lees meer
E-Wise cursus: Normaliseren: hoe doen onderwijs- en jeugdprofessionals dat samen?
In deze cursus leggen Marcel Peters en Nicolette Simons uit hoe je je team mee kunt nemen in doelgericht denken vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen. Dit doen zij aan de hand van de ‘doelenplanner’ en de vijf stappen uit de korte cyclus (blokvoorbereiding - signaleren - interventies tijdens het blok - blokevaluatie - sleepdoelen doorplannen). Hiermee bieden zij praktische handvatten om op jouw school beredeneerd doelgericht te werken, passend bij jullie schoolpopulatie, schoolweging en schoolambitie. Lees meer
E-Wise cursus: De waarde van het IQ: een goede maat voor leervermogen?
Vraag jij je ook weleens af hoe je een bepaalde leerling beter zou kunnen begeleiden? Wat je daarbij zou kunnen helpen, is het doorverwijzen van die leerling naar een intelligentieonderzoek. Dit levert je een verslag op met daarin een IQ-score en een aanvullend gesprek met de onderzoeker. In deze cursus leer je de vertaalslag te maken van deze verslaglegging naar de juiste begeleiding van deze leerling. Lees meer
E-Wise cursus: Het meertalige kind
Heb jij meertalige kinderen in de klas? Veel leerkrachten weten niet goed hoe ze met deze leerlingen om moeten gaan. Men is al snel bang dat ze een taalachterstand hebben, omdat ze niet zo goed Nederlands spreken als de rest van de klas. Marinella Orioni neemt in deze cursus zoveel mogelijk zorgen bij je weg door uit te leggen hoe het meertalige brein werkt, hoe kinderen een nieuwe taal leren en hoe een meertalige woordenschat is opgebouwd. Lees meer
E-Wise cursus: Rouw en verliesverwerking bij kinderen
Verlies komt veel voor en kan betrekking hebben op tal van onderwerpen. Deze cursus gaat over rouw na de dood, maar sommige dingen die aan bod komen zul je misschien ook kunnen toepassen op andere verliessituaties.  Lees meer
E-Wise cursus: Gastvrijheid als visitekaartje van de school

Een goede eerste indruk is belangrijk. Zeker als het gaat om ouders die een school kiezen voor hun kind. Hoe zorg je ervoor dat bezoekers gastvrij worden ontvangen? Twanny Verdonschot weet als geen ander hoe je voor een gastvrije uitstraling zorgt. In deze cursus krijg je tips om de gastvrijheid en het imago van je school te verbeteren.

Lees meer
E-Wise cursus: Financieel management: de basis voor goed onderwijs

Werk jij als staffunctionaris aan het financiële beleid en de financiële administratie op jouw school? De financiële dimensie is een belangrijk onderdeel van het onderwijskundig leiderschap, maar binnen het primair onderwijs beschouwt men het echter vaak als een beperkende factor. Iedereen herkent de continue behoefte aan additionele geldmiddelen.

Lees meer
E-Wise cursus: Pedagogisch handelen voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners

In deze cursus verbindt Els de Marcas theoretische kennis met concrete praktijksituaties. Els leert je niet alleen meer over pedagogisch handelen in het algemeen, maar zij laat je ook nadenken over jouw aanpak in het bijzonder. Je onderzoekt wat jouw kwaliteiten zijn en waarom jij op een bepaalde manier handelt.

Lees meer
E-Wise cursus: In gesprek over kansen(on)gelijkheid
Kansenongelijkheid in het onderwijs betekent dat leerlingen met gelijke capaciteiten en/of prestaties op andere niveaus terechtkomen, bijvoorbeeld door etniciteit, het diploma van de ouders en de dikte van de portemonnee van de ouders. Dit heeft ook later invloed op de kansen van deze leerlingen in de samenleving en op hun zelfbeeld. In dit tafelgesprek wordt hier uitvoerig over gesproken. Lees meer
E-Wise cursus: De kracht van hoge verwachtingen
Ben jij je bewust van de verwachtingen die je van jouw leerlingen hebt? Keuzes die jij maakt, worden bewust of onbewust beïnvloed door de verwachtingen die jij van individuele leerlingen en van de hele groep hebt. Deze verwachtingen hebben invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op de kansen die jouw leerlingen krijgen. Lees meer
E-Wise cursus: Begeleiden van startende leerkrachten

Een nieuwe leerkracht, net van de Pabo, een zij-instromer of een herintreder, komt jouw team versterken. Als intern begeleider heb je een belangrijke rol in het begeleiden van deze startende leerkracht. Wat jouw rol precies is, bespreekt Liepie van Nus in deze cursus.

Lees meer
E-Wise cursus: Feedback geven aan stagiairs

Iedere pabostudent moet stagelopen. Als leerkracht is de kans groot dat je zelf ook eens of vaker een stagiair zal begeleiden. Weet jij nog hoe spannend jij je eerste stage vond? Wellicht herinner je je zelfs nog bepaalde feedback die je toen kreeg.

Lees meer
E-Wise cursus: Prentenboeken: wat zie, voel en denk jij?
Prentenboeken zijn bij uitstek een middel om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze vergroten de woordenschat en het voorlezen van prentenboeken versterkt de emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden. Colette Pelt vertelt aan de hand van een royale stapel prentenboeken over de verschillende genres prentenboeken voor het jonge kind en de functies van verhalen. Lees meer
E-Wise cursus: AVG en privacy: wat betekent het voor jou?

Als het gaat om privacy en om de AVG, dan is bewustwording de eerste stap! Wat verzamel jij eigenlijk van leerlingen? Waarvoor gebruik je die gegevens? In deze cursus leer je wat privacygevoelige informatie is en hoe je daarmee om moet gaan. Aan bod komen de grondslagen van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens en wat te doen bij een datalek.

Lees meer

Online trainingen

E-Wise cursus: Bewegend leren - de theoretische onderbouwing
Bewegend leren wordt vaak gezien als een manier om kinderen meer te laten bewegen. Maar wat als je met bewegend leren ook schoolse vaardigheden kunt verbeteren? De resultaten van de eerste onderzoeken zijn hoopgevend. In deze cursus leer je de theorie achter bewegend leren kennen, waaruit de potentie van deze gezonde leervorm duidelijk wordt.  
Lees meer
E-Wise cursus: Puberbrein in het basisonderwijs
De kans is groot dat jij als leerkracht van groep 7 of groep 8 te maken hebt met pubers in de klas. De kinderen in jouw klas zijn langzaam aan het veranderen. Ze luisteren minder goed, ze kunnen ineens onbeleefd worden en soms vallen ze zelfs in slaap. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van hun brein. Breinexpert Ria van Dinteren vertelt je daar in deze cursus meer over. Je leert hoe de breinontwikkeling het leren beïnvloedt en je krijgt tips voor de manier waarop je pubers het beste kunt benaderen.
Lees meer
E-Wise cursus: Hoe regisseer je een afscheidsmusical?
Veel basisscholen in Nederland zijn in de laatste weken van het schooljaar in groep 8 bezig met het instuderen van de afscheidsmusical. In een van de laatste weken voor de vakantie wordt de musical uitgevoerd voor medeleerlingen, ouders en verdere familie. Wekenlang wordt ernaar toe geleefd. De verwachtingen zijn hooggespannen. Na afloop krijgen de kinderen een staande ovatie. En jawel, ook de regisseur wordt naar voren gehaald. En je raadt het al: die regisseur, dat ben jij!
Lees meer
E-Wise cursus: Fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling bij kleuters
Werken aan fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling in groep 1-2 wordt steeds belangrijker gevonden. Hier wordt handig op ingespeeld door uitgevers en programmamakers, maar daardoor voelen groepsleerkrachten van groep 1-2 zich steeds vaker gedwongen om onderwijs te verzorgen dat niet meer wordt gezien als “des kleuters”. Bovendien verschillen de adviezen over de doelen van letters leren in de kleuterperiode sterk.
Lees meer
E-Wise cursus: Mediaopvoeding
Kinderen van nu groeien op in een wereld vol met media. Een wereld vol met mogelijkheden, maar waarin online gevaar op de loer kan liggen. Op steeds jongere leeftijd gebruiken kinderen vaker en langer digitale media. In deze cursus neemt Denise Bontje je mee in deze wereld vol verhalen en laat ze zien welke kansen je kunt benutten én creëren.
Lees meer
E-Wise cursus: Cyberpesten herkennen en aanpakken
In deze cursus leer je hoe je met leerlingen en ouders kunt afspreken wat je onder cyberpesten verstaat, hoe je signalen kunt herkennen en hoe je voor zowel leerlingen als ouders de stap kunt verkleinen om cyberpesten te melden en met elkaar in gesprek gaan.
Lees meer
E-Wise cursus: iPads in de kleuterklas
De iPad, de tablet van het bekende elektronicabedrijf Apple, is een bijzondere (onderwijs)technologie die zeer geschikt is om op zeer uiteenlopende manieren leerlingen actief en creatief te laten leren. Alles wat je op een computer kunt, kun je ook doen op een iPad. Maar het wordt pas interessant als je ziet wat je allemaal met een iPad kunt doen, wat niet met een computer kan. Daar zal in deze cursus de nadruk op liggen.
Lees meer
E-Wise cursus: Rekenproblemen - hoe jij kunt helpen
In deze cursus leer je hoe je deze kinderen met milde tot ernstige rekenproblemen kunt helpen. Het gaat hier om kinderen die zwak (E- of V-niveau) scoren op één of meer rekentoetsen terwijl er geen sprake is van dyscalculie. 
Lees meer
E-Wise cursus: Burgerschapsonderwijs: spanningen en dilemma’s
In deze cursus word je meegenomen in de complexiteit van burgerschapsonderwijs en wordt er stilgestaan bij de spanningen en dilemma’s die burgerschapsonderwijs met zich meebrengt. Je leert wat de mogelijkheden zijn om burgerschapsonderwijs een plek te geven op jouw school en hier aandacht aan te besteden in jouw lessen.
Lees meer
E-Wise cursus: Oudergesprekken, haal eruit wat erin zit
In deze cursus leer je dat een goede verstandhouding met ouders belangrijk is voor een optimaal leerklimaat voor het kind. Er worden communicatiestrategieën besproken voor gesprekken met ouders, waarbij ook enkele bijzondere situaties aan bod komen. Zoals: hoe ga je om met een boze of ontevreden ouder? Hoe breng je slecht nieuws? Ook komt de organisatie van oudercommunicatie binnen de school aan bod.
Lees meer
E-Wise cursus: Hoogsensitieve leerlingen begrijpen
Ongeveer één op de vijf kinderen is hoogsensitief. In een schoolklas zul je dan ook minstens één hoogsensitieve leerling hebben, maar regelmatig vijf of zes. Toch is de kennis erover vaak beperkt, of ronduit onjuist. Daardoor weet je niet wat je kunt doen om deze kinderen te helpen en lopen ze vaak vast in de vorm van onderpresteren, faalangst of zelfs thuiszitten.
Lees meer
E-Wise cursus: Hoogbegaafdheid - meer dan alleen IQ
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat bij hen past – óók hoogbegaafde kinderen. Dat blijkt echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wie is ‘de hoogbegaafde leerling’ eigenlijk? Waarom presteert deze hoogbegaafde leerling dan niet goed op toetsen? Waarom gaat hij/zij niet aan de slag met de extra uitdaging die wordt gegeven?
Lees meer
E-Wise cursus: Nieuwkomers in de klas - lesgeven aan anderstalige kinderen
Momenteel zijn er twee grote stromen anderstalige leerlingen: expatkinderen en vluchtelingen- of asielzoekerskinderen die al in een opvangschool hebben gezeten en die nu naar een gewone school komen. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die met deze leerlingen te maken hebben. Voor Nt2-leerkrachten die al kennis en ervaring hebben is dit een opfriscursus.
Lees meer
E-Wise cursus: Traumasensitief onderwijs - een andere kijk op gedrag
In deze cursus krijg je handvatten om traumasensitief te werken. Deze aanpak is niet alleen gunstig voor leerlingen met een trauma, maar voor alle leerlingen. In een interview licht Anton Horeweg dit verder toe en vertelt hij wat traumasensitief onderwijs inhoudt. Je krijgt diverse praktijkvoorbeelden aangereikt, inclusief adviezen en tips hoe te handelen. 
Lees meer
E-Wise cursus: Automatiseren en memoriseren
Automatiseren is het vlot en goed uitrekenen van rekenopgaven. Maar wat is vlot? En hoe zit dat met zwakke en sterke rekenaars? Moet en kan iedereen automatiseren en memoriseren? In deze cursus leer je (meer) over het belang van automatiseren en memoriseren, het verschil ertussen, de rekendrempels, hoe je het kunt toetsen en hoe je het kunt vormgeven binnen en buiten de rekenles.
Lees meer
E-Wise cursus: Leidinggeven aan toekomstbehendig onderwijs in een lerende school
Als schoolleider kun je jezelf zien als leraar van leraren. Hoe stimuleer en begeleid jij als leidinggevende het leren van jouw leraren? Welke leeractiviteiten bied jij leraren aan? Een goede leraar kan een groot verschil maken voor de leerprestaties van leerlingen. Een goede leraar kan dat echter niet alleen. De leraar komt pas tot zijn/haar recht in een school die is ingericht als een rijke leeromgeving voor professionals, gericht op het ontwikkelen van goede onderwijspraktijken.
Lees meer
E-Wise cursus: IKC professioneel vormgeven - van de tekentafel naar het kampvuur
Leidinggeven aan een IKC is fundamenteel anders dan schoolleider zijn. Deze cursus gaat over de vraag 'Hoe ontwikkel je een IKC met de grootste kans op succes?' Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders die in de toekomst IKC-directeur willen worden of voor hen die al een IKC leiden, zich IKC-directeur noemen en zich regelmatig afvragen waarom die ontwikkeling van dat IKC op dit moment zo moeizaam verloopt.
Lees meer
E-Wise cursus: Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
Een goede teamstructuur leidt tot meer kwaliteit, flexibiliteit, innovatief vermogen en werkplezier. In deze cursus leer je dat het van belang is om de samenwerking tussen leerkrachten vast te leggen in de organisatiestructuur van een school.
Lees meer
E-Wise cursus: Close reading - werken aan dieper tekstbegrip
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar we weten ook dat ze het moeilijk vinden. En niet alleen leerlingen, ook leerkrachten vinden het lastig om een effectieve en toch ook boeiende les te geven.
Lees meer
E-Wise cursus: Meer en beter woordenschatonderwijs
Woordenschatontwikkeling is niet meer weg te denken in het hedendaagse onderwijs. En dat is goed, want woordenschat is de belangrijkste voorspeller voor tekstbegrip en daarmee ook voor schoolsucces.
Lees meer
E-Wise cursus: Leesbevordering: maak van lezen een feest!
In deze cursus vertelt Annemarie Bon wat het belang van lezen is en wat het effect van lezen is op kinderen. Je krijgt allerlei handvatten aangereikt om het leesplezier van de leerlingen te bevorderen. Denk aan voorlezen, samenlezen en theaterlezen, maar ook aan leesbevorderingsprojecten van de bibliotheek en info over het uitnodigen van een schrijver in de klas.
Lees meer
E-Wise cursus: Mindfulness - fris voor de klas
Deze cursus is een nuchtere, praktische en persoonlijke training voor onderwijsgevenden die hun persoonlijke effectiviteit en werkplezier willen vergroten en stress willen verminderen. Na deze cursus kun je in complexe situaties beter overzicht houden en heb je minder last van werkdruk en stress.
Lees meer
E-Wise cursus: Gezond stemgebruik in de klas
Lesgeven vraagt veel van je stem. Als leerkracht is het niet gek als je dat zo nu en dan merkt. Zodra je op school arriveert moet je ‘aan’ staan en je stem krijgt pas rust als je de schooldeur weer achter je dicht trekt. Het is alsof je stem een marathon loopt. Zou jij aan een marathon beginnen zonder training of het opwarmen van je spieren? Van onze stemspieren verwachten we dat ze het altijd maar doen.
Lees meer
E-Wise cursus: Regie over jouw tijd
Werken in het onderwijs is een heel gevarieerd beroep met allerlei verschillende rollen en taken. Je hebt te maken met verschillende soorten planningen en tijdsperioden, en de invloed die je hierop hebt varieert. Je hebt het gevoel een heleboel balletjes hoog te houden..
Lees meer
E-Wise cursus: Van stress naar succes – werkdrukbeleving in het onderwijs
Werkdruk en stress hebben sterk met elkaar te maken. Een hoge werkdruk kan stress veroorzaken, met verlies van werkplezier, overspannenheid, of burn-out als gevolg. Maar dat hoeft niet altijd, er zijn ook mensen die ondanks een hoge werkdruk prima blijven functioneren. In deze cursus wordt ingegaan op hoe stress ontstaat en wat het verschil is tussen ongezonde en gezonde stress.
Lees meer
E-Wise cursus: Deep democracy - écht goede gesprekken voeren
Wil je met collega's écht goede gesprekken voeren, beter met conflicten op school kunnen omgaan en samen met je collega's besluiten nemen waar iedereen achter staat? Volg dan deze praktische cursus over deep democracy. 
Lees meer
E-Wise cursus: Briljante mislukkingen - leren van faalpatronen
In deze cursus leer je briljante mislukkingen herkennen aan de hand van zogenoemde faalpatronen, waarmee je faalintelligentie kunt ontwikkelen. Hoewel mislukkingen centraal staan, draagt deze cursus uiteindelijk bij aan het creëren van een leeromgeving die leidt tot succes voor jou, je collega’s en je leerlingen.
Lees meer
E-Wise cursus: Bewegend leren en een dynamische schooldag
Hoe maak je jouw schooldag dynamischer? Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om bewegend leren een structureel en kwalitatief onderdeel van je schooldag te maken. In deze cursus leert Wim van Gelder je om bewegend leren succesvol te integreren in een schooldag met veel doelen.
Lees meer
E-Wise cursus: Boos, brutaal en agressief gedrag
In deze cursus leer je wat gedragsproblemen zijn en hoe je de ernst ervan kunt inschatten. En als de problemen in sterke mate aanwezig zijn, op welke psychiatrische aandoeningen dat kan duiden. We bespreken hoe deze gedragsproblemen ontstaan en in stand worden gehouden.
Lees meer
E-Wise cursus: Gedrag van leerlingen beter begrijpen en beïnvloeden
Een leerling die niet mee wil doen, boos wordt of gaat gillen… Het maakt het soms erg lastig om je werk te doen. In deze cursus ontdek je wat er onder dit problematische gedrag schuilgaat en hoe je lastige situaties goed oplost.
Lees meer
E-Wise cursus: In gesprek over hechtingsproblematiek
In dit tafelgesprek bespreken tafelgasten Anton Horeweg en Veronique Renting wat hechting precies is en wat leerlingen aan gedrag kunnen laten zien in de klas naar aanleiding van een verstoorde hechting. Ook bespreken ze hoe je met deze leerlingen om kunt gaan. Deze cursus richt zich vooral op de midden- en bovenbouw.
Lees meer
E-Wise cursus: Combinatiegroep 2/3: zo pak je het aan

Wat doe je als leerkracht zodra je de combinatiegroep 2/3 moet onderwijzen? Hoe richt je jouw combinatiegroep in? Het lesgeven aan een combinatiegroep brengt uitdagingen met zich mee. Het onderwijs aan groep 2 verschilt sterk van dat aan groep 3.
In deze cursus laat Helma Brouwers je zien waar mogelijkheden en kansen liggen.

Lees meer
E-Wise cursus: In gesprek over gaming en de invloed op onderwijs
Wanneer moet je je zorgen maken om jouw gamende leerling? In dit tafelgesprek over gaming en de invloed op onderwijs, wordt ingegaan op gamen, de gamecultuur, of en welk gevaar kan dreigen in veelvuldig gamen, en welke rol voor school en de leerkracht is weggelegd.
Lees meer
E-Wise cursus: Het jonge kind: stimuleer de mondelinge taalontwikkeling
Hoe kun je jonge kinderen actief laten deelnemen en laten nadenken tijdens verschillende gesprekken? Wat kun je doen om de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen met een TOS of van meertalige leerlingen te stimuleren? In deze cursus legt Eveline Bogers uit hoe je een actief-productieve interactie met je leerlingen opzet.
Lees meer
E-Wise cursus: Starten met LessonUp
Wel eens gehoord van LessonUp, maar nooit mee gewerkt? Of wel eens begonnen, maar heb je nog niet helder hoe je er je voordeel mee kunt doen? Heb je een collega die er de mooiste lessen mee maakt en wil je dat ook? Volg dan deze cursus, waarin je kennismaakt met de basisprincipes van LessonUp.
Lees meer
E-Wise cursus: De impact van generatieve AI op het onderwijs
Generatieve AI verandert onze manier van onderwijs geven. Hier kunnen we niet omheen. Maar wat is generatieve AI nu precies en hoe werkt het? Wat kun je er nu echt mee? Met deze cursus bereid je je voor op een toekomst waarin het werken met generatieve AI onderdeel is van je dagelijkse werkzaamheden.
Lees meer
E-Wise cursus: Werk doelgericht vanuit je schoolambitie
In deze cursus leggen Marcel Peters en Nicolette Simons uit hoe je je team mee kunt nemen in doelgericht denken vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen. Dit doen zij aan de hand van de ‘doelenplanner’ en de vijf stappen uit de korte cyclus (blokvoorbereiding - signaleren - interventies tijdens het blok - blokevaluatie - sleepdoelen doorplannen). Hiermee bieden zij praktische handvatten om op jouw school beredeneerd doelgericht te werken, passend bij jullie schoolpopulatie, schoolweging en schoolambitie.
Lees meer
E-Wise cursus: Handelingsgericht werken: hoe past dit bij je rol als kwaliteitscoördinator?
In deze cursus leggen Marcel Peters en Nicolette Simons uit hoe je je team mee kunt nemen in doelgericht denken vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen. Dit doen zij aan de hand van de ‘doelenplanner’ en de vijf stappen uit de korte cyclus (blokvoorbereiding - signaleren - interventies tijdens het blok - blokevaluatie - sleepdoelen doorplannen). Hiermee bieden zij praktische handvatten om op jouw school beredeneerd doelgericht te werken, passend bij jullie schoolpopulatie, schoolweging en schoolambitie.
Lees meer
E-Wise cursus: Normaliseren: hoe doen onderwijs- en jeugdprofessionals dat samen?
In deze cursus leggen Marcel Peters en Nicolette Simons uit hoe je je team mee kunt nemen in doelgericht denken vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen. Dit doen zij aan de hand van de ‘doelenplanner’ en de vijf stappen uit de korte cyclus (blokvoorbereiding - signaleren - interventies tijdens het blok - blokevaluatie - sleepdoelen doorplannen). Hiermee bieden zij praktische handvatten om op jouw school beredeneerd doelgericht te werken, passend bij jullie schoolpopulatie, schoolweging en schoolambitie.
Lees meer
E-Wise cursus: De waarde van het IQ: een goede maat voor leervermogen?
Vraag jij je ook weleens af hoe je een bepaalde leerling beter zou kunnen begeleiden? Wat je daarbij zou kunnen helpen, is het doorverwijzen van die leerling naar een intelligentieonderzoek. Dit levert je een verslag op met daarin een IQ-score en een aanvullend gesprek met de onderzoeker. In deze cursus leer je de vertaalslag te maken van deze verslaglegging naar de juiste begeleiding van deze leerling.
Lees meer
E-Wise cursus: Het meertalige kind
Heb jij meertalige kinderen in de klas? Veel leerkrachten weten niet goed hoe ze met deze leerlingen om moeten gaan. Men is al snel bang dat ze een taalachterstand hebben, omdat ze niet zo goed Nederlands spreken als de rest van de klas. Marinella Orioni neemt in deze cursus zoveel mogelijk zorgen bij je weg door uit te leggen hoe het meertalige brein werkt, hoe kinderen een nieuwe taal leren en hoe een meertalige woordenschat is opgebouwd.
Lees meer
E-Wise cursus: Rouw en verliesverwerking bij kinderen
Verlies komt veel voor en kan betrekking hebben op tal van onderwerpen. Deze cursus gaat over rouw na de dood, maar sommige dingen die aan bod komen zul je misschien ook kunnen toepassen op andere verliessituaties. 
Lees meer
E-Wise cursus: Gastvrijheid als visitekaartje van de school

Een goede eerste indruk is belangrijk. Zeker als het gaat om ouders die een school kiezen voor hun kind. Hoe zorg je ervoor dat bezoekers gastvrij worden ontvangen? Twanny Verdonschot weet als geen ander hoe je voor een gastvrije uitstraling zorgt. In deze cursus krijg je tips om de gastvrijheid en het imago van je school te verbeteren.

Lees meer
E-Wise cursus: Financieel management: de basis voor goed onderwijs

Werk jij als staffunctionaris aan het financiële beleid en de financiële administratie op jouw school? De financiële dimensie is een belangrijk onderdeel van het onderwijskundig leiderschap, maar binnen het primair onderwijs beschouwt men het echter vaak als een beperkende factor. Iedereen herkent de continue behoefte aan additionele geldmiddelen.

Lees meer
E-Wise cursus: Pedagogisch handelen voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners

In deze cursus verbindt Els de Marcas theoretische kennis met concrete praktijksituaties. Els leert je niet alleen meer over pedagogisch handelen in het algemeen, maar zij laat je ook nadenken over jouw aanpak in het bijzonder. Je onderzoekt wat jouw kwaliteiten zijn en waarom jij op een bepaalde manier handelt.

Lees meer
E-Wise cursus: In gesprek over kansen(on)gelijkheid
Kansenongelijkheid in het onderwijs betekent dat leerlingen met gelijke capaciteiten en/of prestaties op andere niveaus terechtkomen, bijvoorbeeld door etniciteit, het diploma van de ouders en de dikte van de portemonnee van de ouders. Dit heeft ook later invloed op de kansen van deze leerlingen in de samenleving en op hun zelfbeeld. In dit tafelgesprek wordt hier uitvoerig over gesproken.
Lees meer
E-Wise cursus: De kracht van hoge verwachtingen
Ben jij je bewust van de verwachtingen die je van jouw leerlingen hebt? Keuzes die jij maakt, worden bewust of onbewust beïnvloed door de verwachtingen die jij van individuele leerlingen en van de hele groep hebt. Deze verwachtingen hebben invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op de kansen die jouw leerlingen krijgen.
Lees meer
E-Wise cursus: Begeleiden van startende leerkrachten

Een nieuwe leerkracht, net van de Pabo, een zij-instromer of een herintreder, komt jouw team versterken. Als intern begeleider heb je een belangrijke rol in het begeleiden van deze startende leerkracht. Wat jouw rol precies is, bespreekt Liepie van Nus in deze cursus.

Lees meer
E-Wise cursus: Feedback geven aan stagiairs

Iedere pabostudent moet stagelopen. Als leerkracht is de kans groot dat je zelf ook eens of vaker een stagiair zal begeleiden. Weet jij nog hoe spannend jij je eerste stage vond? Wellicht herinner je je zelfs nog bepaalde feedback die je toen kreeg.

Lees meer
E-Wise cursus: Prentenboeken: wat zie, voel en denk jij?
Prentenboeken zijn bij uitstek een middel om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze vergroten de woordenschat en het voorlezen van prentenboeken versterkt de emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden. Colette Pelt vertelt aan de hand van een royale stapel prentenboeken over de verschillende genres prentenboeken voor het jonge kind en de functies van verhalen.
Lees meer
E-Wise cursus: AVG en privacy: wat betekent het voor jou?

Als het gaat om privacy en om de AVG, dan is bewustwording de eerste stap! Wat verzamel jij eigenlijk van leerlingen? Waarvoor gebruik je die gegevens? In deze cursus leer je wat privacygevoelige informatie is en hoe je daarmee om moet gaan. Aan bod komen de grondslagen van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens en wat te doen bij een datalek.

Lees meer
www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren