Leerlingenzorg en interne begeleiding

Soort training
03
oktober
Platform Intern Begeleiders

Het platform Intern begeleiders komt 6 keer per jaar samen om kennis en ervaring te delen over alle onderwerpen die relevant zijn voor intern begeleiders. De bijeenkomsten starten met een plenair gedeelte waarna we uit elkaar gaan om tijdens de ib-carrousel in een kleinere setting met elkaar uit te wisselen.

Lees meer
06
oktober
Traumasensitief lesgeven

Vanwege het aantal deelnemers is deze training komen te vervallen.

Tijdens deze training leer je wat een trauma is, hoe het kan ontstaan en wat de invloed kan zijn op de ontwikkeling bij een kind. Ook leer je wat je kunt doen in de klas of door de gehele school om te zorgen voor een traumasensitieve omgeving. Dit is overigens niet alleen fijn voor kinderen die getraumatiseerd zijn, maar ook voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels, emoties en veranderingen.

Lees meer
06
oktober
Het onderwijsresultatenmodel - van volgen naar sturen

Het onderwijsresultatenmodel wordt ondertussen op iedere school betekenisvol ingebed in de kwaliteitscyclus. Maar wat is het eigenlijk precies, waar komt het vandaan en nog belangrijker…wat kan ik er mee? Ben jij benieuwd naar de antwoorden op deze vragen?

Lees meer
13
oktober
Aandachtsfunctionaris

Scholen zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De Wet Meldcode adviseert een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. De aandachtsfunctionaris zorgt voor de uitvoering van de meldcode. Daarnaast coördineert hij het proces rondom signaleren en verwijzen. Tot slot coördineert hij het zorgproces rondom de leerling en het gezin.

Lees meer
03
december
E-Wise cursus: Een kind met autisme in de klas
In deze cursus leer je hoe je kunt inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met autisme. Je leert wat de term autismespectrumstoornis (ASS) inhoudt, en wat de belangrijkste kenmerken zijn. Je maakt kennis met de meest invloedrijke cognitieve theorieën over autisme en de ‘autistische manier’ van informatie verwerken. Lees meer
16
januari
Effectieve interventies voor IB-ers en Gedragsspecialisten

In de ruim 30 jaar dat BTSW bestaat, hebben wij gezien dat de cruciale rol die IB’ers hebben steeds meer is uitgebreid. Helemaal sinds de invoering van het Passend Onderwijs zijn de taken en verantwoordelijkheden van de IB’er in een stroomversnelling veranderd en wordt verwacht dat als duizendpoot wordt opgetreden.

Lees meer
18
januari
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

In deze training richten wij ons op de mogelijkheden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, uit te dagen en te begeleiden. Jouw basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot. Aan de hand van een eigen casus leer je de onderwijsbehoeften van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen. Je maakt kennis met verschillende verrijkingsmaterialen en organisatie- en begeleidingsmogelijkheden en oefent hiermee in de praktijk.

Lees meer

Platform bijeenkomsten

Platform Individuele Leerlingenzorg

Heb jij expertise in relatie tot individuele leerlingzorg, bijvoorbeeld op het gebied van orthopedagogiek, en wil je deze expertise inzetten binnen de organisatie? Meld je aan voor een nieuw in te richten platform: individuele leerlingzorg. Binnen dit platform onderzoeken we de mogelijkheden om jouw talent schooloverstijgend in te zetten. Meld je aan voor een mooie kans, aansluitend bij jouw talent!

Lees meer
Platform Intern Begeleiders

Het platform Intern begeleiders komt 6 keer per jaar samen om kennis en ervaring te delen over alle onderwerpen die relevant zijn voor intern begeleiders. De bijeenkomsten starten met een plenair gedeelte waarna we uit elkaar gaan om tijdens de ib-carrousel in een kleinere setting met elkaar uit te wisselen.

Lees meer
www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren