Post-HBO opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs


Korte inhoud

In deze opleiding is ‘omgaan met diversiteit’ uitgangspunt, daarbij wordt aan ontwikkeling van de volgende competenties gewerkt:
• Pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma
• Didactisch competent in het verzorgen van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik
• Interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving
• Organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep

Je werkt aan het omgaan met culturele diversiteit. Je leert daarbij als reflectieve professional naar jezelf, je groep, de school en de omgeving te kijken. Je leert om te gaan met gedrag (en eventueel trauma’s) van de leerlingen en daarbij ben je in staat een veilig pedagogisch klimaat te realiseren binnen de kaders van het onderwijs aan nieuwkomers.

Je herkent de fasen in de tweede taalontwikkeling en kunt NT2-onderwijs vormgeven vanuit een geïntegreerde visie op (tweede) taalverwerving. Je leert omgaan met verschillen, onderwijsbehoeften van leerlingen te signaleren, analyseren en monitoren en klassenmanagement vorm te geven. Je leert om vanuit de interculturele communicatie, gesprekken met leerlingen en ouders voor te bereiden en uit te voeren.

De volgende onderwerpen komen in samenhang aan bod:
• Theorie: tweedetaalverwerving, meertaligheid, (culturele) diversiteit.
• Didactiek van tweedetaalverwerving, NT2: luisteren, gesprekken en spreken, lezen en schrijven. Woordenschat en taalontwikkelend werken. Integratie van vakken en gebruik van methoden, materialenen ICT.
• Pedagogisch klimaat, kennis van executieve functies, omgaan met gedrag en trauma, waaronder psychoeducatie en traumasensitief lesgeven.
• Klassenmanagement en organisatie
• Intake, signaleren van onderwijsbehoeftes, observeren, monitoring en uitstroomprofiel.
• Interculturele communicatie, voeren van oudergesprekken, werken vanuit het systeemdenken, kennis van culturen en achtergronden van nieuwkomers en de ontwikkeling van een visie op omgaan met (meertalige) diversiteit

Je leest literatuur en verzamelt de tijdens de opleiding uitgevoerde praktijkopdrachten in je portfolio en reflecteert daarop. Daarmee toon je aan dat je aan de specifieke competenties voldoet.
Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt, zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:
– een intakegesprek;
– tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen;
– een eindgesprek.

Certificering
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding
het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Planning
8 bijeenkomsten, verdeeld over anderhalf jaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindgesprek.
De studiebelasting bedraagt 350 uur, waarvan 50 uur contacttijd en 250 uur praktijkopdrachten/zelfstudie en 50
uur voorbereidende opdracht.

Dinsdagen themadagen van 9.00-15.30 uur

Kennismakingsgesprekken in november/december.

Opleidingsdagen:
13-02-2024 thema 1
19-03-2024 thema 2
09-04-2024 thema 3
14-05-2024 thema 4

De andere vier opleidingsdagen vinden plaats in schooljaar 2024-2025

Voorlopige verplichte literatuur (door studenten zelf te bestellen)
Aan te schaffen literatuur
• Bossers, B., Kuiken, F., Vermeer, A. e.a. (2022) Handboek Nederlands als tweede taal in het
volwassenenonderwijs. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046908358
• Coppens,L.; Kregten, C. van & Schneijderberg, M. (2021). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een
praktisch handboek voor het basisonderwijs. Amsterdam, SWP. ISBN 9789088505621
• Goedhart, R. (2023). Samenleren op een superdiverse school. SWP Amsterdam ISBN 9789088508141
• Severeyns, G. (2021). In je blootje voor de klas. Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar.
Uitgeverij Lannoo Campus, ISBN 9789401474887
• Duarte, J., Günter, M., De Backer, F., Frijns, C. & Gezellige Meerburg, B. (2022) Talenbewust lesgeven.
Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046907979
Verder zal een groot aantal artikelen en websites tijdens de bijeenkomst via de elektronische leeromgeving beschikbaar worden gesteld.

https://www.marnixonderwijscentrum.nl/opleidingen/specialist-nieuwkomersonderwijs-post-hbo

Datum en tijdstip:
13 februari 2024
9.00 - 15:30 uur
Voor wie:
Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs en/of eerste opvangonderwijs die zich willen specialiseren in het onderwijs aan nieuwkomers. De opleiding richt zich voornamelijk op de groepen 1-8
Met wie:
Marnix Onderwijscentrum
Tijdsinvestering:
350 uur verspreid over 1,5 jaar
Kosten:
± € 3.000 incl. boeken betaald door werkgever met studie overeenkomst
Informatie bij:
Ada van Dalen & Annette Bouwman Marnix Onderwijscentrum
Opmerking:
Deze training wordt samen met Floreer, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 20 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit is in overleg met jouw directie en afhankelijk van financiering. Voor de zomervakantie wordt de deelname onderling afgestemd.
Inschrijven voor deze training
www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren