Terug naar overzicht

Hoofddorp

Waddenweg 83-87
2134 XL Hoofddorp
Telefoonnummer: 023-5577663
E-mailadres: info@braambos.nl
Directeur: Johan Alderden

Het Braambos

Het Braambos een open christelijke basisschool, met ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 19 groepen. Veiligheid, respect/samen en verantwoordelijkheid zijn onze kernbegrippen in de omgang met elkaar. Met aandacht voor zowel de schoolvakken als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, bieden we de kinderen het onderwijs aan. Daarbij is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen en werken we vanuit de normen en waarden van de christelijke grondslag van onze school.

Onze school heeft drie gebouwen dicht bij elkaar, waar we les geven aan 19 klassen. De grootte maakt onze school zo'n fijne school; van elk leerjaar zijn er meerdere groepen. Daardoor kunnen de leerkrachten samenwerken, leerlingen samen spelen en kunnen we veel van en met elkaar leren.

Het Braambos is één van de scholen van de stichting "Meer Primair". Behalve de basisschool biedt het gebouw ook onderdak aan een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Ook worden onze ruimtes regelmatig gehuurd door andere instanties, waarmee we een buurtfunctie vervullen.

VEILIGHEID - RESPECT - SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID