Bestuursbureau


Het bureau biedt ondersteuning aan het College van bestuur (CvB) en de schooldirecteuren ten behoeve van een goede gang van zaken. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning.

Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning op gebied van financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg. Verder ook secretariële en administratieve ondersteuning.

Ook ondersteunt het bureau op een proactieve wijze het te ontwikkelen beleid, het helpen maken van kaders en formats, inrichten van werkwijzen of voorbereiden van beleidsmaat regelen. Verder het ondersteunen van de uitvoering of evaluatie van beleid. Bieden van specifieke expertise bijvoorbeeld bij het ondersteunen van werkgroepen en/of directies.

Medewerkers bestuursbureau

  • Mevr. J. Gerritse
  • Mevr. C. Blokker
  • Dhr. P. van der Veen
  • Mevr. W. ten Bookum

 

  • Mevr. S. Cizmeli
  • Mevr. J. Leevendig
  • Mevr. K. van der Veen
  • Dhr. J. van Oosteroom