Bestuursbureau

Het bestuursbureau van Stichting Meer Primair biedt ondersteuning aan het College van bestuur (Cvb) en de schooldirecteuren ten behoeve van een goede gang van zaken op onze scholen.  Het bureau vervult daarin twee kernrollen:  1. het leveren van ondersteunende diensten en 2. beleidsondersteuning. Het gaat onder andere om ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Secretariële zaken/administratie;
 • financiën;
 • huisvesting;
 • personeelszaken;
 • materiële zaken;
 • communicatie/PR;
 • en de uitvoering van kwaliteitszorg. 

Daarnaast ondersteunt het bestuursbureau scholen bij o.a.: het te ontwikkelen & evalueren van beleid,  het opstellen van kaders en formats,  het inrichten van werkwijzen of het voorbereiden van beleidsmaatregelen.  Daarnaast bieden wij specifiek expertise en ondersteuning bij de organisatie van bovenschoolse vakinhoudelijk werkgroepen en regionale samenwerkingsverbanden.

Medewerkers bestuursbureau

 • Mevr. J. Gerritse
 • Mevr. C. Blokker
 • Dhr. P. van der Veen
 • Mevr. L. Bongers
 • Dhr. S. van Gestel
 • Mevr. S. van Bilderbeek

 

 • Mevr. S. Cizmeli
 • Mevr. J. Leevendig
 • Mevr. K. van der Veen
 • Mevr. J. Bulk- van Eck
 • Dhr. J. van Oosteroom