De functie

Als beleidsmedewerker Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie adviseer en ondersteun je het College van Bestuur (CvB) en de directeuren van de scholen bij de uitvoering en ontwikkeling van onderwijskundig beleid. Je bent verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van Meer Primair en voor de ontwikkeling en monitoring van de onderwijskwaliteit van haar scholen. Daarin werk je nauw samen met je collega’s op het bestuursbureau, om te zorgen voor samenhang op tactisch, strategisch en operationeel niveau. Deze functie is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling geweest. Je stimuleert de overgang van deze pioniersfase naar een verdere positionering en inbedding in de organisatie.

Inhoudelijk monitor, analyseer en adviseer je over bestaand beleid. Daarnaast volg je trends en ontwikkelingen op sectorniveau en vertaalt deze naar Meer Primair. Vanuit je brede ervaring en kennis sluit je aan bij actuele thema’s zoals visie op en ontwikkeling van kwaliteitszorg, leiderschapsontwikkeling, professionalisering scholen en het opleidingsplatform. Het geeft je voldoening om directeuren te ondersteunen en faciliteren. Vanuit een stichtingsbrede visie op kwaliteit ben je tevens een stevige gesprekspartner van het CvB en directies. Daarin onderscheid je moeiteloos verschillende belangen, bewaak je eigen doelstellingen en zoek je de samenwerking met collega’s. Je weet anderen voor je te winnen en draagt bij aan nieuwe initiatieven die gericht zijn op hoogwaardige professionele ontwikkeling van de scholen en hun medewerkers. Zo geef je invulling aan de missie van Meer Primair om de kinderen van vandaag toe te rusten op de toekomst van morgen.

Ingangsdatum: 1 oktober 2020, of zo spoedig mogelijk daarna.

Wat bieden wij?

 • Veel ruimte voor ontwikkeling, eigenheid en initiatief.
 • Een organisatie met aandacht voor kwaliteit en professionalisering.
 • Intensieve samenwerking en collegiaal overleg gericht op kansen en ontwikkeling.
 • Een team waarin werken aan hoge inhoudelijke ambities hand-in-hand gaan met humor en ontspanning.
 • Werken vanuit de kernwaarden Inspiratie, Ontwikkeling, Vakmanschap, Continuïteit en Verbinding.
 • Betrokken CvB met hart voor onderwijs en haar medewerkers.

Schaal

€ 3549 - € 5527 bij 1,0 fte | OOP 12 cao PO

Fte

0,8– 1,0 fte

Informatie over de organisatie

Stichting Meer Primair is een onderwijsorganisatie met 17 basisscholen voor christelijk en katholiek onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever van 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5300 leerlingen in de Haarlemmermeer.

Het bestuur van Stichting Meer Primair wordt gevormd door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden, mevrouw M.A.M. (Margreet) Vendel en de heer C.E. (Eef) Niezing. Zij vormen een collegiaal College van Bestuur. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning.

Eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Stichting Meer Primair; de scholen vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben de algemene leiding over de school. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten.

De beleidsmedewerker Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie maakt (samen met de controller en beleidsmedewerker HR) onderdeel uit van MT, dat wekelijks overleg heeft met het CvB. Daarnaast werk je samen met een beleidsmedewerker Onderwijs en ICT en een medewerker Kwaliteitszorg. De beleidsmedewerker Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie onderhoudt intensief contact met de schooldirecteuren voor een optimale afstemming tussen bestuur, bureau en de school. Bij de ondersteuning van de scholen zijn de taken en activiteiten met name gericht op de begeleiding bij de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen en verbeteringen. Onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie vragen om een meer samenhangende interdisciplinaire aanpak.

Vanuit het strategisch beleidsplan 2019-2023 ‘Vandaag leren voor morgen’ geeft de beleidsmedewerker uitvoering aan de onderwijskundige ontwikkelingen van de scholen. Daarin bepalen vier thema’s de koers: Het kind in de wereld, Waarde(n)vol onderwijs, Groei in vakmanschap vanzelfsprekend en Dynamische scholen in de Haarlemmermeer.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Adviesvaardigheden: Je weet wat er speelt in de organisatie en op je vakgebied, je advisering is strategisch, visionair en pragmatisch. Je bent vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het verwerven van draagvlak.
 • Mens- en organisatiegericht: Je kunt acteren vanuit verschillende perspectieven en samen naar oplossingen zoeken op zowel inspirerende als overtuigende wijze. Je kunt goed luisteren, bent nieuwsgierig naar de belangen en opvattingen van anderen.
 • Resultaatgericht: Vanuit het strategisch beleidskader kun je op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen, je houdt focus, geeft vertrouwen en ruimte binnen de vastgestelde kaders.
 • Ondernemend en initiatiefrijk: Je signaleert tijdig kansen en problemen, komt uit eigen beweging in actie, doet voorstellen en draagt oplossingen aan en kan deze omzetten in plannen en acties.
 • Omgevings- en organisatiesensitief: Je anticipeert op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en omgevingsfactoren. Je hebt zicht op onderlinge verhoudingen, begrijpt de (onderwijs-)bestuurlijke context en weet goed de balans te vinden tussen de belangen van de scholen en het (brede) bestuursbelang.
 • Persoonskenmerken: Analytisch en conceptueel denkvermogen, lef en goede sociale- en (schriftelijke) communicatieve vaardigheden, besluitvaardig, open en transparante houding, gevoel voor humor en relativeringsvermogen.

Functie-eisen

 • Brede theoretische en toegepaste kennis van (beleids-)ontwikkelingen op onderwijsgebied en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en van de relaties daarvan met andere beleidsdomeinen.
 • Aantoonbare relevante werkervaring gericht op:
  • advisering over vraagstukken op het beleidsterrein Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie, in relatie tot integraal organisatiebeleid;
  • organisatieontwikkeling en verandermanagement;
  • ervaring met leidinggeven aan professionals.
 • Een afgeronde HBO- of academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van onderwijskunde.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor Meer Primair. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 7 september 2020 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats op het bestuurskantoor van Stichting Meer Primair in Hoofddorp.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 7 september 2020
Voorgesprekken ScoliX: 9 of 11 september 2020
1e gesprek met SC: 17 september 2020
2e gesprek met BAC: 21 september 2020
3e gesprek met SC (optioneel): 24 september 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.