Directeur RKBS Klippeholm
gepassioneerd | toekomstgericht | faciliterendDe functie
Je geeft leiding aan een betrokken, vakkundig team en bent het gezicht van de school. Je benut de talenten en ambities van jouw teamleden en faciliteert de verdere ontwikkeling van eigentijds onderwijs op Klippeholm. Samen met het team geef je verder vorm aan een optimaal onderwijsaanbod, waarbij de talenten en capaciteiten van leerlingen centraal staan, zonder de sociaal-emotionele en sportieve ontwikkeling uit het oog te verliezen.

Je investeert in een lerende organisatie met een professionele cultuur, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie zijn belegd. Je bent ondernemend, daadkrachtig, vakkundig en verbindend, maar durft ook te confronteren als het om goed onderwijs gaat. Je hebt een inspirerende en coachende stijl van leidinggeven. Daarbij zie je de school als een professionele, lerende omgeving waarbij je het beste uit jouw team en leerlingen wilt halen. Je houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat, waarbij alle betrokken zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.


Wat vragen wij?

 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs.
 • Je hebt meerjarige leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.
 • Je onderschrijft de katholieke identiteit.

Informatie over de organisatie
Basisschool Klippeholm heeft ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. In totaal werken er circa 40 bevlogen medewerkers. De school staat in de wijk Bornholm. Klippeholm is een Deense naam, zoals alle straatnamen in de wijk en betekent Klippen-of Rotseiland. De school heeft een goede naam.

Klippeholm is een eigentijdse, moderne school, gericht op de ontwikkeling van het kind tot een volwassene in de hedendaagse maatschappij. De school biedt uitdagend onderwijs in een professionele leeromgeving, waarin zowel het beste uit het kind, als uit het personeel wordt gehaald. In een veilige omgeving en een prettige sfeer worden kinderen uitgedaagd, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen leerlingen excelleren op sportief, cognitief en sociaal gebied.  Het team staat bekend als hardwerkend, innovatief en betrokken.


Het onderwijs is van hoge kwaliteit. School, ouders en leerlingen vormen een drie-eenheid. De organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals en koestert het ideaal van het met elkaar vormen van een ‘lerende’ en ‘professionele’ organisatie.


Het hoofdgebouw heeft 13 groepslokalen, een speelzaal en een ruime aula. In de naastgelegen locatie (Klippeholm 2) zijn de overige 4 groepen gehuisvest. Om het schoolgebouw heen ligt een ‘gezond’ en ‘groen’ schoolplein, met veel uitdagende speelmogelijkheden. De gymzalen bevinden zich naast het schoolgebouw.


Klippeholm maakt samen met  17 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Meer Primair. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever met 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor ruim 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning op gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg.

Voor meer informatie zie: 
website Klippeholm en website Meer Primair.

Competenties en vaardigheden

 • Je kunt inspirerend en met passie, enthousiasme, vakman-/vakvrouwschap leiding geven.
 • Je zet jouw leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder versterken van de professionele cultuur.
 • Je bent in staat om vanuit onze vernieuwde, eigentijdse onderwijskundige visie en verbindende wijze sturing te geven aan veranderingsprocessen, deze te implementeren en te borgen.
 • Je bent planmatig en communicatief sterk.
 • Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden.
 • Je bent ondernemend en hebt een antenne voor PR en marketing van de school.

FTE
0,8 - 1,0

Schaal
€ 3.113 - € 5.350 | DC cao PO

Ingangsdatum
01-04-2020


Wat bieden wij?
Meer Primair biedt:

 • een zonder meer uitdagende baan op een toekomstgerichte school;
 • een betrokken en gepassioneerd team;
 • een salaris in schaal DC cao PO;
 • goede kwaliteit van onderwijs en opbrengsten;
 • een sterke centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met andere directeuren;
 • zeer betrokken en meedenkende ouders;
 • een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt het College van Bestuur van Meer Primair bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 6 januari 2020 voor 09.00 uur via de website van ScoliX.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63, Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie vinden plaats op het bestuurskantoor, Burgemeester Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp.


Belangrijke data:
Sluitingsdatum vacature: 6 januari 2020
Voorselectiegesprekken ScoliX: 8 en 9 januari 2020
1e gesprek commissie: 16 januari 2020
2e gesprek commissie: 23 januari 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marcel van der Linden, consultant, via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.