Leerkracht groep 1/2

1,0 fte (deeltijd mogelijk), vervanging ziekteverlof

Je bent van harte welkom bij basisschool Klimop, een activiteitenrijke school, gesteund en gestimuleerd door het enthousiasme van veel betrokken ouders. Met elkaar vormen we een hechte gemeenschap waarin iedereen zich oprecht aanwezig voelt.

De Klimop is een solide school met duidelijke waarden en normen. Wij geven adaptief onderwijs. We volgen onze leerlingen doorlopend, bijvoorbeeld door observaties, testen en toetsen. Ons onderwijs richt zich niet alleen op kinderen, die om welke reden dan ook op het verwachte niveau zijn achter geraakt, maar op kinderen die hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. We gaan ervan uit dat alle kinderen in principe graag willen leren. Aan ons de uitdaging om het onderwijs te laten voldoen aan die voorwaarden daarvoor nodig zijn.

Kinderen moeten zich veilig en aanvaard voelen. Ze moeten zich competent voelen. Dat wil zeggen, ze moeten in de gelegenheid gesteld worden om met name te laten zien wat ze wél kunnen. Het werk dient voor het kind dus positief uitnodigend te zijn. Dat betekent dat onze opdrachten zo veel mogelijk aan moeten sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. De Klimop wil voor alle aan haar toevertrouwde kinderen graag een veilige en warme school zijn. Een school waar alle kinderen met plezier naar toekomen en waar ouders met trots over praten. Samen met iedereen die zich bij onze school betrokken voelt, hopen we deze doelstelling nu en in de komende jaren telkens opnieuw waar te kunnen maken.

Wij vragen:
- Je bent bevoegd leerkracht basisonderwijs
- Je kunt je vinden in de identiteit van de school

Wij bieden:
- Een ambitieuze werkomgeving
- Volop mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen
- Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO
- Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste benoeming na één jaar

Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan maken we graag kennis met je. Stuur een mail met je CV en een korte motivatie naar personeel@meerprimair.nl onder vermelding van vacature Klimop leerkracht groep 1/2. Bel gerust voor meer informatie naar 023-554 23 51.