Strategisch hr-partner

0,8-1,0 fte

Stichting Meer Primair wil haar hr-functie strategisch invullen en heeft daarom een vacature voor een strategisch hr-partner. Een nieuwe, uitdagende en beleidsrijke functie waarin je de kans hebt om wezenlijke invloed uit te oefenen op de strategie van de organisatie, hr-beleid naar eigen inzicht te ontwikkelen en het bestuur en de directeuren van de organisatie met deskundig advies echt vooruit te helpen.

Als strategisch hr-partner ga je je richten op een aantal vraagstukken: aantrekkelijk werkgeverschap, het vinden, binden en boeien van medewerkers, strategische communicatie richting de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van medewerkers. Belangrijke vragen zijn: ‘Wat hebben onze medewerkers in de toekomst nodig, waarmee willen we ons onderscheiden en wat vraagt dat van ons en onze manier van organiseren en leren?’

Ben jij…

  • een echte hr-expert
  • slim, sensitief en een behendig adviseur
  • een gelijkwaardige sparringpartner voor het bestuur
  • toekomstgericht met een integrale kijk en een onderzoekend houding
  • initiatiefrijk en verantwoordelijk

En wil jij…

  • jouw hr-expertise strategisch en toekomstgericht inzetten
  • je betekenisvol bezighouden met de grote uitdagingen waar het onderwijs – nu en de komende tijd – voor staat
  • werken bij een grote onderwijsorganisatie met een breed palet aan katholieke, christelijke en interconfessionele scholen, die alle vanuit verbinding met hun eigen omgeving een uniek karakter hebben
  • aan de slag bij een onderwijsorganisatie met autonome scholen en integraal verantwoordelijke directeuren, waar een groot vertrouwen bestaat in de professionaliteit van medewerkers

Kom dan werken bij Meer Primair
Met zeventien scholen voor primair onderwijs is Meer Primair een stabiele, ambitieuze en betrouwbare speler in de Haarlemmermeer. Meer Primair verzorgt met 530 medewerkers goed onderwijs aan 5.200 leerlingen. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben de algehele leiding over de school. Zij handelen binnen de door het college van bestuur gegeven kaders en hebben veel ruimte voor eigen beleid. Eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; de scholen vormen weliswaar één organisatie, toch kunnen zij zich binnen de kaders optimaal profileren. Het college van bestuur en de schooldirecteuren worden geadviseerd en ondersteund door een stafbureau met experts op het gebied van HR, Planning & Control, Onderwijskwaliteit, ICT, Communicatie en Huisvesting.

Solliciteer nu!
Je brief en curriculum vitae kun je tot uiterlijk zondag 1 december 2019 versturen via het sollicitatieformulier op deze pagina ter attentie van Geke Bakker, onder vermelding van vacaturenummer 20190501. Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte schaal 12, conform de cao Primair Onderwijs, met kans op uitloop tot schaal 13 bij het verder ontwikkelen en uitbreiden van de functie. De selectiemomenten zijn inmiddels gepland en kun je terugvinden in onze profiel- en situatieschets. Houd je rekening met deze data?

Meer informatie: