Pensionering Margreet Vendel

2021-08-27

Na zeven jaar deel te hebben uitgemaakt van het College van bestuur van Meer Primair heeft Margreet Vendel besloten om in november terug te treden en met pensioen te gaan. Op 26 november aanstaande neemt zij officieel afscheid van Meer Primair en alle relaties met wie zij heeft samengewerkt.

Het vertrek van Margreet is een hele beslissing, waar we allemaal aan zullen moeten wennen, Margreet niet in de laatste plaats. We danken Margreet voor haar werk van de afgelopen jaren. Vanaf de start van Meer Primair zeven jaar geleden, heeft de organisatie hard gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie en het investeren in onderwijs.

Margreet is een drijvende kracht achter die ontwikkelingen. Zonder haar bijdrage hadden we niet gestaan waar Meer Primair nu staat. Wij zijn er trots op dat we met Meer Primair voort kunnen gaan op de weg die Margreet en Eef als collegiaal bestuur hebben uitgezet.

Het is ook een moment om de bestuurlijke inrichting van Meer Primair te herijken. Daarbij kijkt Meer Primair tegelijk naar de kansen die zij haar eigen medewerkers kan bieden om carrière in de eigen organisatie te kunnen maken. In de nieuw te ontwikkelen bestuurlijke inrichting gaat Meer Primair van twee bestuurders naar één bestuurder, met Eef Niezing als voorzitter van het College van bestuur.

In de huidige context is dit de meest logische optie. Tegelijk bieden we op deze manier perspectief en doorgroeimogelijkheden aan medewerkers in onze organisatie. De nieuwe bestuurlijke inrichting is een mooie stap die vorm en uitdaging geeft aan kansen die mogelijk zijn, binnen Meer Primair én in de samenwerking met uw organisatie.

Communityschool krijgt ontdeklabĀ 

2021-07-01

 Communityschool ‘In de breedte’ aan de Dussenstraat krijgt een inspirerend ontdeklab waar kinderen in aanraking komen met wetenschap en techniek. Daar leren ze vaardigheden zoals samenwerken en kritisch denken. Het ontdeklab wordt onderdeel van het Community Learning Center, beide worden aan de start van volgend schooljaar geopend.

Communityschool ‘In de Breedte’ is een samenwerking tussen de basisscholen Klavertje Vier en De Brandaris van Meer Primair en kinderopvanglocatie Mirakels van SKH. In 2016 gingen de drie partijen hechter samenwerken onder de paraplu van communityschool ‘In de Breedte’. Onderwijs en opvang vormen steeds meer één geheel. Zo werden er peuterkleutergroepen gestart waardoor de overstap van kinderopvang naar onderwijs soepel verloopt. Het naschoolse activiteitenaanbod werd samen vorm gegeven.  

Community Learning Center 
Nu is de volgende stap aangebroken in de vervlechting van de deelnemende partners. Alle gezamenlijke ruimtes zoals aula, sportzalen en kinderopvangruimtes worden ontwikkeld tot Community Learning Center. Alle partijen kunnen deze ruimtes gebruiken wanneer ze willen. De komst van het ontdeklab is de eerste multifunctionele ruimte die op deze manier wordt ingericht. Hierna volgen ook de andere gezamenlijke ruimtes. “Kinderen groeien op in een kennisintensieve, technologische omgeving”, legt Margreet Vendel, bestuurder van Meer Primair, uit. “Om daarmee vertrouwd te raken is het belangrijk dat zij hun leefwereld leren begrijpen en leren om daarin te functioneren. Onderwijs in digitale geletterdheid, wetenschap en technologie, biedt kinderen die mogelijkheid.” 

Denken, doen en delen 
In het ontdeklab draait alles om inspiratie. Leraren en leerlingen kunnen door middel van uitdagingen experimenteren met technologie en kunnen zo onderzoekend en ontwerpend leren. Er wordt gebruikt gemaakt van een cyclisch proces van denken, doen en delen. Het ontdeklab stimuleert kinderen tot een hogere orde van denkvaardigheden, ze worden uitgedaagd met open opdrachten waarbij er veel ruimte is voor inspiratie en verdieping. Op die manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot wereldburgers voor de maatschappij van morgen.  

Kinderen van de school én van de opvang kunnen in het ontdeklab samen ideeën tot leven brengen en aan deze uitdagingen werken. Alles op hun eigen niveau. 

Opening eerste KleuterTaalklas in de Haarlemmermeer!

2021-03-15

It takes a village to raise a child

De leerkrachten van IKC Wereldwijs maken werk van gelijke kansen binnen het onderwijs. Zij hebben op eigen initiatief de eerste Internationale Taalklassen voor kleuters opgezet in de regio. Een initiatief om trots op te zijn!
 
Deze kleuters verdienen ook een veilige en stevige basis in onze samenleving. Deze basis begint bij taalonderwijs!
 
Meer weten of een kind aanmelden?
Bekijk het informatieblad.
 

Bekijk hier het informatieblad.

Onze scholen zijn weer open

2021-02-08
8 februari 2021
 
Scholen in onze regio zien ernaar uit de leerlingen weer op school te zien!
 
De samenwerkende schoolbesturen in het PO in de regio Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland hebben overleg gevoerd over het hervatten van onderwijs op school aan alle leerlingen.
 
De scholen binnen onze besturen streven ernaar om zo goed mogelijk invulling te geven aan de openstelling, met inachtneming van alle voorschriften en (dringende) adviezen die daarbij gegeven worden. Daarbij zijn schoolbesturen niet alleen verantwoordelijk voor het onderwijs maar ook voor goed werkgeverschap. In dat kader stellen we vast dat er soms sprake is van begrijpelijke gevoelens van onveiligheid onder het onderwijzend personeel van de scholen en ook onder ouders.
 
Het onderwijsconcept van de school, het personeel, de situatie in het schoolgebouw, de grootte van de groepen etc., zijn allemaal aspecten die daarin op school en in overleg met de MR worden meegenomen. Het gaat om invulling tot aan de voorjaarsvakantie, twee weken waarbinnen er waarschijnlijk meer zicht zal komen op het vervolg. Uiteraard ontvangen alle scholen - binnen hun mogelijkheden - weer graag alle leerlingen. Goed onderwijs blijft in de kern een zaak van echt menselijk contact tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling.