Collega aan het woord

"Ik wil kinderen meegeven dat we het met elkaar doen en elkaar respecteren"

Naomi Buijs, onderwijsondersteuner op Buitenplaats Nassaupark

Na 20 jaar in de kinderopvang te hebben gewerkt was het voor Naomi Buijs tijd voor een nieuwe stap. Het basisonderwijs lonkte naar haar. Via een instroomtraject startte ze als onderwijsondersteuner op onze gloednieuwe school Buitenplaats Nassaupark. Als leerkracht met het Joods geloof op een Christelijke school wil zij kinderen meegeven om nieuwsgierig te zijn en blijven naar elkaar.   

Kinderen uitnodigen om zelf na te denken  

“Ik heb heel bewust gekozen voor deze school,” vertelt Naomi. “Enerzijds omdat het een nieuwe school is en ik het mooi vind om samen met collega’s iets op te zetten. Anderzijds omdat de methodiek IPC (International Primary Curriculum) me aanspreekt. Aan de hand van thema’s leren kinderen op de verschillende themaplaatsen zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Bijna spelenderwijs worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Zo mogen ze bij het thema ‘Speuren’ samen een boswachtershuisje inrichten. De kinderen worden uitgenodigd om zelf na te denken en moeten daarbij ook samenwerken. Dat raakt meteen aan wat ik kinderen wil meegeven, namelijk dat we het met elkaar doen en elkaar respecteren. In kindertaal: we gaan het met z’n allen fijn maken hier. Ik ben ik en jij bent jij en met z’n allen zijn we één klas.”  

 Gewoon een beetje lief zijn voor elkaar  

Naomi is Joods. Op de vraag of ze bij de keuze voor deze school rekening heeft gehouden met haar religie antwoordt ze: “Dat vond ik iets minder relevant dan de onderwijsmethodiek. Binnen de vier muren van mijn huis belijd ik het Jodendom. Ik realiseer me dat ik in een van origine christelijke gemeenschap leef en daar heb je mee te dealen. Mijn uitgangspunt is dan ook om niet naar de verschillen tussen religies te kijken, maar naar de overeenkomsten. Geloof is voor mij: respect hebben voor elkaar, oftewel een beetje lief zijn voor elkaar. Ik vind het ook belangrijk om je te interesseren in het geloof van anderen. Ik probeer te begrijpen hoe dit voor de ander werkt en leer mijn dochter van zeven om dat ook te doen.”   

Kerstdiner als hoogtepunt voor alle kinderen  

Naomi vertelt dat kinderen met een andere religieuze achtergrond het kerstfeest op Buitenplaats Nassaupark gewoon meevieren. “Ze genieten van de boom met de lichtjes en het samen zingen van kerstliedjes. En het kerstdiner is voor ieder kind het hoogtepunt van het kerstfeest. Ze ervaren op zo’n moment allemaal een gevoel van saamhorigheid. Ouders genieten overigens net zo hard mee en vullen enthousiast de intekenlijst met gerechten in. Voor mij persoonlijk gaat kerst om het ‘mens zijn’. Kinderen of volwassenen, we zijn allemaal mensen, los van onze religie, en daarin zijn we gelijk.”  

 Gesprekjes over kerstcadeaus en Suikerfeest  

“Ik hoor de kinderen in de aanloop naar de feestdagen onderling wel eens praten over wel of geen kerstcadeautjes en over het feit dat niet iedereen thuis een kerstboom heeft. Maar dat soort gesprekken zijn er net zo goed over de Islamitische feesten, zoals het Suikerfeest. Een van de kinderen is van Indiase afkomst en vanzelfsprekend vraag ik haar dan van alles over het Diwali-feest. Hoe heeft ze het gevierd en wat heeft ze gegeten? Over mijn Joodse geloof praat ik niet proactief, maar als kinderen ernaar zouden vragen, zou ik erover vertellen. Het moet vooral een natuurlijk iets zijn. Je mag alles vragen en vertellen en nieuwgierig zijn en blijven is goed. Bij ons thuis leven wij volgens het uitgangspunt ‘Heb een ander lief zoals je jezelf liefhebt’. Het is vergelijkbaar met ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, maar dan positiever geformuleerd.”


Daar word ik nou blij van!

Irene van der Peet , leerkracht en teamcoördinator groep 3/4 en ICT-coördinator  op basisschool De Bosbouwers  

Dagelijks word je overspoeld door een enorme hoeveelheid dingen die MOETEN. Lessen voorbereiden, toetsen nakijken, overleg met een commissie, mails beantwoorden, oudergesprekken… Je zou haast vergeten dat je werk ook gewoon LEUK is! In deze rubriek belichten we die geluksmomentjes. Wij vroegen Irene van der Peet waar zij blij van wordt. 

  1. De decemberperiode: Het is altijd een drukke tijd, maar ik houd van de gespannen koppies als Sinterklaas op school komt en ik geniet van de gezellige sfeer tijdens de kerstperiode.  
  2. Het Grote Bosbouwersspel: Na afloop van een zware studiedag maakt mijn collega Patricia regelmatig een hilarisch spel, waarbij het team in groepjes wordt verdeeld en we tegen elkaar strijden d.m.v. allerlei spelletjes.  
  3. Het lesgeven aan groep 3: De groep waarin de kinderen de grootste sprongen maken in hun lees- en rekenontwikkeling. Op deze leeftijd vinden ze alles nog leuk en zijn ze ontzettend enthousiast!  
  4. Knutselles: Het verzinnen van een leuke knutsel en het dan op een leuke manier ophangen.  
  5. Het maken van een raamschildering: Vroeger, toen er nog krijtborden waren, maakte ik altijd een bordtekening, waar ik veel tijd in stak. Nu kan dat niet meer, dus maak ik aan het begin van het schooljaar of tijdens de sint-periode een leuke raamschildering.   
  6. Kinderboeken en voorlezen: Een mooi kinderboek kan ik niet laten liggen. Ook voorlezen in de klas (en dan het liefst met stemmetjes) vind ik heerlijk om te doen.  
  7. Reken- en taalspelletjes: Ik houd ervan om de taal- en/of rekendoelen spelenderwijs te verwerken. Gelukkig zijn er heel veel online juffen, die het mooiste materiaal online zetten. Daar maak ik dankbaar gebruik van: Printen, lamineren, uitknippen en spelen maar.  
  8. Mijn collega’s uit de brand helpen met ict ‘problemen’: Ik ben blij als het me lukt om mijn collega’s te helpen bij het oplossen van hun ict ‘problemen’. 
  9. Als de hele klas ergens om moet lachen  
  10. En natuurlijk vakantie: Uitrusten van een drukke periode en weer opmaken voor de volgende. In de zomervakantie zie ik graag met mijn gezin wat van de wereld. Mijn man werkt bij de KLM, dus een ticket is voor ons niet zo duur. 

“Je kiest je eigen pad binnen Meer Primair”  

Auke Dijkstra, leerkracht groep 5 op basisschool Vesterhavet in Hoofdorp 


 
Wat zijn jouw beweegredenen geweest om voor het onderwijs te kiezen? 
“In het 4e jaar van de middelbare school ging ik aan de slag als ondersteuner van 1ejaars, waarbij ik hielp met dingen als huiswerk maken, plannen, proefwerken voorbereiden. Ik merkte dat ik hier heel veel energie van kreeg en besloot toen om de Pabo te volgen. Dit leverde in mijn omgeving best wat verbaasde reacties op, maar ik heb nooit aan die keuze getwijfeld.” 
 
Hoe ben je bij Meer Primair terecht gekomen? 
“Tijdens mijn eindstage bij de Juliana van Stolberg, had ik heel fijn contact met het bestuursbureau. Meer Primair denkt echt mee met aanstaande leraren en bracht mij in contact met de directeur van Vesterhavet, waar een vacature open stond. Van twee kanten was er direct een klik en nu sta ik hier met heel veel plezier voor de klas.” 
 
Als jonge leraar heb jij een frisse blik op het onderwijs, in welke richting denk jij dat het zich zal bewegen? 
“21eeeuwse vaardigheden zijn bepalend voor morgen, digitalisering zal dus zeker een grote rol gaan spelen. Maar ik ben ook groot voorstander van het ‘ouderwetse’ papier en pen. Door dingen op te schrijven sla je kennis sneller op. We moeten er ook voor waken dat leerlingen niet veranderen in een nummer met daarachter een reeks tabellen en grafieken. Het mooie aan ons vak is dat we werken met mensen en dat we hen de kans kunnen geven om te leren van fouten en bij te sturen waar mogelijk. Dit leren ze niet van een computer.” 
 
‘Vandaag leren voor morgen’ is de slogan van Meer Primair, hoe geef jij daar vorm aan? 
“Als leerkracht op een basisschool leg je een hele belangrijke basis op kennisvlak én in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je stoomt leerlingen klaar om uiteindelijk de wijde wereld in te stappen. Zelf heb ik dyslexie, door dit te delen met de leerlingen hoop ik ze bij te brengen dat dit je zeker niet hoeft te beperken. Focus niet alleen op zwakke punten maar ga op zoek naar jouw eigen talent en zet dit in!” 
 
Welk pad hoop jij te volgen in je loopbaan bij Meer Primair? 
“Op dit moment wil ik vooral nog groeien in mijn rol voor de klas. In de toekomst zou een overkoepelende rol, waarin je met meerdere klassen bezig bent, een mooie verdieping zijn. Ik zou het leuk vinden iets met mijn technische achtergrond te doen, bijvoorbeeld als rekenspecialist. De Hoofdpoort academie biedt hierin ook alle mogelijkheden, je kunt je eigen pad kiezen. ”  
 
Waarom is het fijn om voor Meer Primair te werken? 
“Wat ik heel bijzonder vind is het eenheidsgevoel dat binnen Meer Primair heerst. Het zijn allemaal individuele scholen met een eigen identiteit, maar we werken heel veel samen. We denken als één geheel met gezamenlijke doelen. Het persoonlijke contact vanuit Meer Primair vind ik ook heel prettig, je doet er echt toe.” 
 
Wat draag jij persoonlijk bij aan Meer Primair? 
“Op Vesterhavet ben ik de enige mannelijke leerkracht, voor vrouwelijke collega’s kan het perspectief van een man op dingen die zich binnen school afspelen heel prettig zijn. Ik zet me dan ook graag in als ‘ambassadeur’ voor meer (jonge) mannen in het onderwijs en binnen Meer Primair in het bijzonder.” “Je hart gaat hier een stukje open”

Mariësther van Zuilekom en Merel Trompert werken in de Taalklassen van IKC Wereldwijs in Hoofddorp.

Wat maakt het werken in de Taalklassen zo bijzonder?
Mariësther: “De kinderen zijn zó blij dat ze naar school kunnen. Sommige kinderen zijn 9 jaar oud en hebben nog nooit onderwijs gehad. Die helpen we dan zo snel mogelijk op hun eigen niveau te komen. Elke leerkracht werkt samen met een onderwijsassistent, dus we hebben voldoende handjes. We hebben kinderen met een vluchtelingenstatus, maar ook expatkinderen in de klas. De kinderen hebben heel diverse achtergronden, maar accepteren elkaar echt. Het zijn net cadeautjes. Omdat ze de taal niet goed spreken weet je nooit wat erin zit. Langzaam gaat het papiertje eraf, leer je het kind kennen en weet je wat het nodig heeft.” Merel: “Je ziet deze leerlingen zó ontzettend snel groeien, dat geeft een enorme voldoening.”

Hoe is de teamspirit?
Merel: Heel erg goed. Soms heb ik tranen van het lachen en je kunt altijd bij iedereen terecht, op welk moment dan ook. Ik ben het broekie van het team en leer veel van mijn oudere collega’s. Er is altijd wel iemand met een idee als ik ergens tegenaan loop. Er is hier zoveel passie voor het onderwijs dat we geven. Iedereen wil het beste voor de kinderen, er heerst een professionele én gezellige cultuur.” Daar is Mariësther het roerend mee een: “Elke dag is weer anders. Daarom is het zo fijn om te kunnen sparren met onze bevlogen collega’s. We hebben een gemêleerd team van mannen en vrouwen. En er is inderdaad altijd wel tijd voor een grapje en een grolletje.”

Zijn de Taalklassen bekend genoeg?
Mariësther: “Wij zijn de enige Taalklassen in de Haarlemmermeer. Ik denk dat er nog genoeg mensen zijn die niet weten wat ons werk inhoudt. Je staat niet voor een reguliere groep 3, maar voor een niveaugroep waarin veel differentiatie is.” Merel vult aan: “Die organisatie en het planwerk vraagt best heel wat van je, maar het is ontzettend leuk om deze kinderen zo’n fijne start in een nieuw land te geven. We besteden veel aandacht aan de Nederlandse taal. De zaakvakken zijn dan ook verweven in de woordenschatlessen. En natuurlijk geven we rekenles. Volgend jaar starten we met een nieuwe rekenmethode die wij als leerkrachten hebben uitgekozen. Daar zijn we zelfsturend in. Er wordt echt geluisterd naar onze input.” 

Hoe zit het met de balans van werk en privé?
Merel: “Als je dat thuis zou vragen zou er misschien een ander antwoord komen, maar ik vind het goed zo. We hebben eens per 6 à 7 weken een administratiedag. In een heel drukke periode doe ik ook weleens iets in de avonduren, maar dat is absoluut geen noodzaak.” Mariësther: “Dat komt door hoe je in het werk staat. Het zijn hier allemaal zulke bevlogen mensen. Als je over de markt loopt zie ik ook dingen die ik in mijn lessen kan gebruiken. Je bent ermee bezig, maar je krijgt er ook veel energie voor terug. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk.”

Hoe zijn jullie bij IKC Wereldwijs terechtgekomen?
Merel: “Ik ben in 2016 als onderwijsassistent in de invalpool van Meer Primair begonnen terwijl ik nog met de pabo bezig was. IKC Wereldwijs werd mijn stamschool. Gelukkig kwam er een vacature voor leerkracht toen ik mijn diploma haalde, want ik had het hier erg naar mijn zin.” Mariësther heeft juist heel bewust voor de Taalklassen gekozen: “In het verleden heb ik de pabo gedaan, maar vervolgens ben ik het bedrijfsleven in gegaan. In het najaar van 2017 kwam het besef dat ik toch heel graag met taal en kinderen in het basisonderwijs wilde werken. In 2018 heb ik het werken voor de klas nog gecombineerd met mijn eigen bedrijf, maar ik vond het zó ontzettend leuk dat ik al snel 100 procent voor het onderwijs koos. Je wordt gewoon ongelooflijk blij van deze doelgroep. De kinderen komen met een grote glimlach binnen, geven je een dikke knuffel of een mooie tekening waarop met Chinese letters ‘I love you’ staat. Dan gaat je hart gewoon een stukje open.” 

Hoe word je als nieuwe collega ontvangen? 
Merel: “Met open armen. We hebben een inwerkprogramma vanuit Meer Primair en je krijgt een maatje waar je altijd bij terecht kan. Alle leerkrachten werken met een onderwijsassistent samen. We proberen de wat meer ervaren leerkrachten te koppelen aan onderwijsassistenten met iets minder ervaring en andersom.” Mariësther: “Ook op schoolniveau werken we aan een personeelshandboekje voor nieuwe collega’s. Daarmee voel je je nóg sneller thuis op IKC Wereldwijs.” 

Is werken in de Taalklassen ook iets voor jou? Bekijk onze vacatures hier.

We inspireren en enthousiasmeren elkaar

Rebecca Gjaltema is na acht jaar weer terug op haar oude nest, Klavertje vier, waar ze in 2014 haar loopbaan startte. Sinds wanneer werk je bij Klavertje vier?
“Dat is een grappig verhaal. Toen ik in 2014 afstudeerde begon ik als invalleerkracht voor de groepen 1 t/m 8. Helaas kon ik toen niet blijven en ben ik op een school in Katwijk gaan werken. Na nog wat omzwervingen – tot helemaal in Limburg - ben ik sinds dit schooljaar weer terug. Een vriendin die bij Meer Primair werkte deed navraag voor me en er bleek een vacature open te staan bij Klavertje vier. Ontzettend leuk: er zijn zelfs nog collega’s uit die tijd.”

Wat maakt het werken bij Klavertje vier zo leuk?
“Het is best een grote school, waardoor er veel collega’s uit dezelfde bouw zijn waar je mee kunt samenwerken. We inspireren elkaar en bespreken ook privézaken. Buiten werk om ondernemen we ook dingen met elkaar. We hebben een ontzettend fijn en stabiel team, heel gezellig. En ook de kinderen en de ouders zijn hier heel leuk.”

Hoe inspireren collega’s elkaar?
“In de kleuterbouw zijn we veel bezig met spelend leren. We betrekken kinderen erbij als we een hoek maken. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld een campingplek in de klas waar we doelen aan hebben gekoppeld. Er hangen kaartjes met letters waarmee de kinderen op zoek gaan naar iets met dezelfde klank dat ze op de barbecue kunnen leggen. Zo’n project bedenken we met elkaar. Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Dat zoek ik ook in een nieuwe collega: iemand die gepassioneerd is over het vak, initiatief toont en zijn schouders eronder zet.”

Krijg je voldoende ruimte om je te ontwikkelen?
“Absoluut, jezelf ontwikkelen wordt ook erg gepromoot. En dat is niet vanzelfsprekend als ik naar mijn eerdere werkplekken kijk. Er is zóveel keuze. Soms zijn het e-learnings, soms fysieke trainingen. Maar er wordt geen druk op gelegd. Ik volgde al de specialisatie ‘Het jonge kind’. Een pittige opleiding waar ik nog iets naast wilde gaan doen. Toen werd ik tegen mezelf in bescherming genomen. Voor het komende jaar heb ik wel al verschillende nieuwe trainingen op de planning staan.”

Zijn er leuke teamuitjes?
“Als er iets wordt georganiseerd dan komt bíjna iedereen. Dat zegt denk ik wel genoeg. Afgelopen vrijdag hadden we nog een teamuitje, supergezellig. Je spreekt dan ook de collega’s van de andere bouwen waar je wat minder contact mee hebt. Wat doe jij eigenlijk en wie ben je nog meer? Er is oprechte interesse in elkaar.”

Hoe is de balans tussen werk en privé? 
“Dat zou misschien wel beter kunnen, maar dat vind ik niet erg. Het kan me rust geven als ik even buiten werk om aan de rapporten werk. En soms vind ik het leuk om ideeën op te doen voor een nieuw thema. Als je dat niet wilt, is dat ook geen enkel probleem. Daarbij krijg je ook de vrijheid om eens iets eerder naar huis te gaan als je je werk af hebt.”

Hoe werd jij als ‘nieuwe’ collega ontvangen?
“Dat voelde als een heel warm welkom. Al voordat ik begon kreeg ik een berichtje van mijn jaarteamleider en van mijn duo. Dat was zo leuk. Het was wel prettig om het gebouw al te kennen op mijn eerste werkdag. Collega’s die ik nog niet kende kwamen gelijk naar me toe om zich voor te stellen. Dat is zo fijn binnenkomen. Heel toegankelijk en warm.”

“Heel leuk om zo met onderwijsvernieuwing bezig te zijn”

Het Braambos in Hoofddorp is de eerste school waar Noa Oldenhof op werkt. De eerste drie jaar als vakleerkracht gym en vanaf volgend schooljaar als leerkracht van groep 5. Wat maakt het werken op Het Braambos zo leuk?
“Er leven heel veel ideeën waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Het is ontzettend leuk om zo met onderwijsvernieuwing bezig te zijn. Zo gaan we meer thematisch werken en hebben we een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie waarmee we groepsdoorbrekend gaan werken. Superleerzaam voor de kinderen om niet alleen met leeftijdsgenoten te werken, maar ook eens de voorbeeldrol te vervullen als oudere leerling of te werken met kinderen waar je tegenop kijkt als jongere leerling.”

Hoe is de teamspirit?
“De sfeer is heel goed en mijn collega’s zijn enorm gezellig. Een collega die net een maand geleden begonnen is, is echt al helemaal onderdeel van het team. Je kunt altijd wel bij iemand terecht. Ik kan het met iedereen goed vinden.” 

Ondernemen jullie veel met collega’s? 
“Aan het eind van het schooljaar is er altijd een teamuitje en aan het begin van het schooljaar barbecueën we bij de directeur. Ook wordt er regelmatig op vrijdag geborreld of een spelletje gespeeld. En we gingen met een groep collega’s naar de Luizenmoeder-film.”

Hoe ontwikkel jij je?
“Als startende leerkracht kan ik zeker nog groeien. Op Het Braambos heb ik jonge en oudere collega’s, waar ik veel van kan leren. Iedereen wil elkaar ook graag helpen. Momenteel ben ik de pabo nog aan het afronden en heb ik niet veel tijd om cursussen via de Hoofdpoort Academie te volgen. Wel heb ik yoga uitgeprobeerd, deze cursus gaf een collega. Ik had niet gedacht dat het iets voor mij zou zijn, want ik ben druk en sportief. Maar het was best heel lekker. Echt een positieve ervaring.”

Hoe is de balans tussen werk en privé? 
“Ik denk dat elke leerkracht altijd wel langer bezig is dan op papier. We willen nou eenmaal het beste voor de kinderen, de lessen goed voorbereiden en de administratie op orde hebben. Als gymleerkracht is het werk wat overzichtelijker, vanaf volgend jaar sta ik voor groep 5. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik denk dat ik wel af en toe tegen mezelf moet gaan zeggen: tot zo laat en anders… is er morgen weer een dag.”

Wat draag jij persoonlijk bij op Het Braambos?
“Ik denk dat ik wel een positieve invloed heb op de kinderen. Toen ik tijdens de gymlessen vertelde dat ik voor de groep zou gaan staan, vonden de meeste kinderen dat heel erg jammer. Ze vroegen waarom ik niet op hún groep kon komen werken. In het team ben ik met mijn 24 jaar de jongste en ben ik nog wat afwachtend. Maar vanaf volgend jaar wil ik wel meer van mezelf laten horen. Ik heb veel leuke ideeën.”
 

“Meer Primair is echt betrokken”

Eline Rasenberg, leerkracht groep 1-2 op basisschool De Regenboog in Hoofddorp

Wat is jouw ervaring met starten als leerkracht? 
“Op De Regenboog werd ik meteen opgenomen in het team, hoewel ik in eerste instantie iemand tijdelijk kwam vervangen. Daar werd helemaal geen onderscheid in gemaakt. Ik vond dat destijds erg fijn en geef mijn nieuwe collega’s graag dezelfde start. Mijn nieuwe collega werkt pas drie maanden bij ons en laatst vertelde ze dat ze zich helemaal thuis voelt. Dat geeft mij een goed gevoel.”

Hoe zou je jouw team omschrijven? 
“We zijn heel hecht met elkaar, helpen elkaar waar nodig. We kennen elkaar écht. Ik ben onlangs getrouwd en iedereen leefde zo mee. Hartverwarmend. Ik ben op mijn trouwdag nog op school geweest en dat was zo bijzonder voor me.”

Waarom zou je anderen aanraden om voor Meer Primair te komen werken?
“Ik voel dat Meer Primair betrokken is bij alle scholen, maar ook écht bij de medewerkers. Het voelt heel persoonlijk. We hebben bijvoorbeeld met een aantal scholen meegedaan met een hardloopwedstrijd voor stichting Kika. Meer Primair sponsorde mee en de bestuurder was heel betrokken. Dat actief steunen vond ik heel waardevol.”

Meer Primair gaat voor toekomstgericht onderwijs. Hoe ervaar jij dat? 
“Ik heb me kunnen ontwikkelen tot specialist Het Jonge Kind, ik heb een oprechte klik met die leeftijdscategorie. Samen met collega’s van andere Meer Primair-scholen kon ik dit doen. Het was fijn en inspirerend om samen op te trekken. Via de Hoofdpoort Academie zijn er elk jaar ook interessante opleidingen, ik kies daar altijd wel weer iets uit. Het is fijn dat het binnen je eigen stichting is; vaak is het dichtbij op het bestuurskantoor met bekende mensen. Het leren wordt daardoor makkelijker gemaakt. De laatste keer heb ik gekozen voor ‘Kijken naar tekeningen’, gespecificeerd op kleuters, dat vond ik heel interessant. Iets wat ik niet in mijn opleiding ben tegengekomen. Echt een verrijking voor mijn vak.”

Wat is het Meer Primair-gevoel? 
“Er zijn regelmatig ontmoetingen met leerkrachten van andere scholen om over onderwijs is gesprek te gaan of samen lessen te maken. Vaak ken je elkaar al van een opleiding of een eerdere samenwerking. Je komt elkaar steeds weer tegen, dat is leuk.”

Je wordt écht gezien bij Meer Primair

Suzanne Hellings, directeur RKBS Klippeholm, Hoofddorp

Welke doorgroeimogelijkheden heb jij binnen Meer Primair ervaren?
“Ik ben begonnen bij de Bosbouwers, daar ben ik afgestudeerd. Ik heb altijd de ambitie gehad om directeur te worden en gelukkig heb ik binnen Meer Primair die kans gekregen. Ik kon verder leren en doorgroeien. Ik heb zelf gemerkt dat als je ambitie hebt en dat laat zien, daar ruimte voor wordt gemaakt. Je wordt écht gezien bij Meer Primair, je doet er toe.”

Waarom zou je het anderen aanraden om voor Meer Primair te komen werken?
“Meer Primair heeft zaken goed geregeld, dat voel je direct als je binnenkomt. Er zijn goede systemen op school en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden. Scholen gaan voor onderwijsvernieuwing en ontwikkeling. Op Klippeholm hebben we de laatste jaren bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de professionele schoolcultuur, we werken goed en prettig met elkaar samen. Dat vind ik heel belangrijk.”

Hoe draagt Meer Primair bij aan professionele ontwikkeling?
“We hebben de Hoofdpoort Academie. Die faciliteert allerlei activiteiten op het gebied van professionalisering. Het aanbod daarvan is afgestemd op de behoefte van de medewerkers. Er wordt actief aan leerkrachten gevraagd: ‘Wat heb je nodig?’. Daar wordt verbinding gezocht. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen jaren de post hbo-opleiding Toekomstgericht onderwijs en Jonge Kind specialist aangeboden geweest en op dit moment is deze er op het gebied van Nieuwkomers. De slogan ‘Vandaag leren voor morgen’ is bij ons echt geen holle frase.”

Hoe worden nieuwe collega’s ontvangen?
“We vinden het belangrijk dat startende collega’s zich direct thuis voelen middels een inductietraject op school- en organisatieniveau. Ze worden begeleid door een maatje en een starterscoach. Er zijn wekelijks geplande afspraken, alles kan worden besproken. Ook de dagelijkse dingen. Dat wordt als positief ervaren.”


“Wat je ook maar wilt, je vindt het bij Meer Primair”

Dankzij een advertentie op Facebook en een oplettende oud-collega werkt Jeffrey Vegter inmiddels ruim vier jaar op de Oranje Nassau School van Meer Primair.

Waarom raad je het iedereen aan om bij Meer Primair te komen werken?
“Overal waar ik Meer Primair-collega’s tegenkom, zijn het bevlogen, enthousiaste en leuke mensen. Als we met alle collega’s bij elkaar komen wordt het inhoudelijke altijd met plezier gecombineerd: eten en brainstormen. Ik heb het gewoon onwijs naar mijn zin en dat gevoel gun ik iedere leerkracht.” 

Voel jij je gesteund in je ontwikkeling?
“Je krijgt zoveel kansen. Er is echt meer mogelijk bij Meer Primair. Van een cursus mindfulness tot een 2-jarige IB-opleiding. Ik volgde al een gedrags- en communicatiecursus. En ik heb me gespecialiseerd in ‘Toekomstgericht onderwijs’. Als specialist ga ik ook naar andere scholen om te leren van wat zij doen. Binnenkort wil ik naar het Creator Lab van Klavertje vier. Het is mooi om te zien dat innovatie een belangrijk thema is bij Meer Primair.”

Is het fijn om bij een grote stichting te werken?
“Wat je ook maar zou willen, je vindt het bij Meer Primair. Wil je op een stadse school werken of liever een school met een dorps karakter? Lijkt een innovatieve school je wat of ben je wat meer behoudend? Werk je graag op een grote school of liever op een kleine? Of misschien wel op een IKC? Alle scholen van Meer Primair hebben een eigen identiteit. Die vrijheid is fijn. Al hebben we wel een gezamenlijke visie.”

Hoe is het teamgevoel?
“Mijn collega’s zijn mijn vangnet. De directrice en intern begeleider staan ook gelijk voor me klaar als er iets is. Dat geeft veel vertrouwen en rust. We zijn allemaal gedreven om het beste voor ieder kind te doen. Met een team van zestig leraren is er ook binnen de school veel diversiteit. Ik vind het gaaf om met nieuwe dingen zoals ‘formatief evalueren’ bezig te zijn, anderen hoeven niet zo nodig twee cursussen per jaar te volgen. En dat is ook prima. Er is niemand die zegt: deze cursus moet je doen.”

Heb je een goede balans tussen werk en privé?
“Zeker. Dankzij ervaring en collega’s die altijd voor je klaarstaan. Als nieuwe leerkracht wil je alles perfect doen. Ik ben bevlogen en steek veel energie in mijn werk, maar ik kan er nu meer los van komen en weleens een uurtje eerder weggaan na een drukke werkweek. Als team vangen we ook elkaar ook op. Na een scooterongeluk ben ik langdurig ziek geweest. Ik heb toen geen enkele druk gevoeld om snel terug te komen en kon rustig re-integreren. Ook na een covid-besmetting werd ik door de directrice na een halve dag naar huis gestuurd. Ze nam me in bescherming, dan voel je je echt gesteund.” 

Voel je je gezien bij Meer Primair?
“Absoluut. Als ik naar het bestuurskantoor bel, wordt er echt naar me geluisterd. Ze weten wie ik ben. De bestuurder, Eef, komt regelmatig langs op school. Tijdens dit informele bezoek is alles bespreekbaar: over de school en over het bestuur. Echt mooi dat daar tijd voor wordt gemaakt. En als er iets kapot is of we hebben materialen nodig, dan wordt dat gewoon geregeld. Dat is ook het voordeel van het werken bij een grote stichting. Er is financieel wat meer mogelijk. Dat zie je ook in de extraatjes die je als medewerker krijgt.” 

Wat maakt dat jij zo’n mooie beroep heb
“Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: ik zie jou meer dan je vader. Maar liefst 7 uur op een dag. Je kunt de kinderen in een jaar zóveel leren. Ja, ik noem ze dus ook míjn kinderen. Ik zie ze gewoon groeien. We hebben zo’n mooi vak en dat mogen we ook uitstralen. De demonstraties hebben het imago van de leerkracht geen goed gedaan, terwijl: het werk is zó gaaf! Ik ben een heel trotse leerkracht.”


“Werk je bij Meer Primair, dan wil je niet meer weg”

Nienke Sieprath werkt sinds 2014 bij Meer Primair, waarvan de laatste 6 jaar op de Oranje Nassau School in Badhoevedorp.Hoe ben je bij Meer Primair komen werken?
“Mijn vriend werkte al bij Meer Primair en raadde me aan ook te solliciteren. Ik ben begonnen in de invalpool en heb zo veel mensen van de verschillende scholen leren kennen. Het is ontzettend leuk om deze collega’s tijdens de jaarlijkse Meer Primair-dag weer te zien en te horen waar zij op school mee bezig zijn.”

Word je gesteund in je ontwikkeling bij Meer Primair?
“Ik word heel blij van de cursussen van de Hoofdpoort Academie. Er is zoveel om uit te kiezen. Door het interessante aanbod blijf je jezelf ontwikkelen. Wat ik goed vind is dat je je eigen keuzes mag maken. Wanneer ik als kleuterleerkracht iets heel anders zou willen doen, dan kan dat. Het is ook leuk dat je tijdens deze dagen collega’s van andere scholen tegenkomt en van hun ervaringen leert.” 

  

Voel je je gezien door Meer Primair?
“Zeker weten. Als medewerker, maar ook als individu. Dankzij Meer Primair volg ik een coachingstraject. Daardoor zit ik beter in mijn vel. Ook mentaal zorgt Meer Primair voor je. Ik voel me echt gesteund. De waardering zit ’m ook in de kleine dingen, zoals de presentjes op verschillende momenten in het jaar. De Dag van de Leerkracht laat Meer Primair nooit onopgemerkt voorbij gaan.”

Wat maakt Meer Primair een interessante werkgever?
“Werk je bij Meer Primair, dan hoef je niet meer weg. Je wílt ook niet meer weg. Het is heel waardevol dat er zoveel scholen van dezelfde stichting dichtbij elkaar gevestigd zijn. Als je wilt doorgroeien of wilt switchen van groep of school, dan is er veel mogelijk. Meer Primair denkt met je mee en doet er alles aan om je als medewerker te behouden.”

Hoe geeft Meer Primair invulling aan de slogan ‘Vandaag leren voor morgen’?
“Meer Primair is een innovatieve stichting. Er wordt ingespeeld op de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor digitale leerlijnen. Je ziet innovatie ook terug in het aanbod van de Academie. Zo worden medewerkers gestimuleerd om te innoveren. Persoonlijk neem ik de slogan mee als ik terugkijk op de dag. Wat vandaag niet is gelukt, lukt morgen misschien wel. Deze gedachte motiveert mij.”

Kun je altijd bij iemand terecht? 
“Absoluut. Dat geldt natuurlijk vooral voor mijn directe collega’s. Al komt de bestuurder, Eef, ook regelmatig langs op de scholen. Startende leerkrachten worden goed begeleid, je voelt je snel op je plek. Veel collega’s die hier komen werken, blijven totdat ze verhuizen of met pensioen gaan. Dat zegt denk ik genoeg.” 

Waarom vind jij nog meer dat je goed zit bij Meer Primair?
“Ik vind dat we verwend worden met alle regelingen die er zijn. Zo kun je besparen op de sportschool, kinderopvang en de aanschaf van een fiets. Het word je ook gemakkelijk gemaakt van deze voordelen gebruik te maken. Declaraties dien je in een handomdraai in en je wordt regelmatig herinnerd aan alle mogelijkheden die er zijn. Het is hier gewoon goed geregeld en dat is heel veel waard.” 

www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren