Hoofdpoort Academie


De Hoofdpoort Academie is een initiatief Meer Primair. De Academie is een bovenschoolse leer- en werkomgeving, waar voor alle personeelsleden effectieve en efficiënte professionalisering mogelijk is. Dit betekent dat er ruimte is voor individuele ontwikkeling, ontwikkeling op schoolniveau en op niveau van de organisatie.

Welke mogelijkheden biedt de Academie?

  • het delen van kennis en uitwisseling;
  • verdere professionalisering waarvoor binnen het schoolbudget geen ruimte is;
  • een kweekvijver (middenmanagement, aspirant-schoolleider, intern begeleider);
  • een uitwisseling op thema’s die door leerkrachten zelf worden aangedragen;
  • het scheppen van een kader om elkaar te ontmoeten;
  • mogelijkheden tot gedifferentieerd aanhaken door de individuele scholen.

De Hoofdpoort Academie biedt personeelsleden de kans om zelfverantwoordelijk en zelfsturend te zijn in hun professionele ontwikkeling. Bij de toekenning van scholingsaanvragen wordt rekening gehouden met aspecten als: past de gevraagde scholing in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, in de schoolontwikkeling en/of binnen de organisatiedoelen. Het eigenaar-schap van de eigen professionele ontwikkeling ligt bij de personeelsleden zelf.

Contactinformatie Hoofdpoort Academie
T 023-554 23 51
E hoofdpoortacademie@meerprimair.nl

documenten