Opleiden in de school (OPLIS)

We zien het als onze maatschappelijke taak om te investeren in het opleiden van nieuwe leerkrachten. Daarom maakt Meer Primair samen met acht andere schoolbesturen in de regio deel uit van ‘Samen Opleiden’. Het doel van dit initiatief is de samenwerking tussen de Pabo van Hogeschool Leiden en de praktijk op de school te versterken. We doen dit door het delen van kennis, ervaring en personeel.

Binnen Samen Opleiden doen voltijdstudenten extra veel praktijkervaring op, doordat ze twee keer zoveel stagelopen als reguliere voltijdstudenten. Het werken op school is zo echt onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk ontstaat een verbindende kracht die de student nog beter voorbereidt op het beroep van leerkracht.

Om ruimte te creëren voor de inbreng van de praktijk volgen de studenten de Flexibele Voltijd Pabo. Binnen deze opleiding is meer ruimte voor eigen initiatief en eigen invulling van stageopdrachten. Het vertrekpunt van deze opleiding is het dynamische beroepsbeeld van de leerkracht van de toekomst. 
De studenten die geschikt zijn voor dit traject zijn enthousiast, kritisch, proactief en hebben een goed reflectievermogen. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig kunnen verwerken. 

Opleidingsscholen
Omdat het van belang is dat de school en de mentor van een student op de hoogte zijn van de inhoud en vorm van de opleiding werken we met speciale opleidingsscholen binnen Meer Primair. 

Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:

  • Samen met het hele team toekomstige collega’s opleiden
  • Het bieden van een rijke leeromgeving
  • Samen leren in de praktijk is het uitgangspunt van het curriculum van de opleiding
  • Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.


Meer Primair heeft zes opleidingsscholen: 
De Caleidoscoop, Klimop, IKC Wereldwijs, De Vredeburg, Klippeholm en Klavertje Vier (semi).

Mentor
Door de extra stage-uren kan de student meer in de praktijk leren. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor de mentor van de studenten. Mentoren nemen daarom deel aan verschillende mentorenwerkplaatsen. De mentor is daardoor in staat een groter deel van de vaardigheden van de student te trainen, waardoor deze een collega in opleiding wordt. De student wordt zo steeds meer onderdeel van het schoolteam. Zo wordt samen leren in de praktijk mogelijk.

Schoolopleider
De schoolopleider werkt nauw samen met de lerarenopleider vanuit Hogeschool Leiden en is de verbinder tussen de Pabo en de opleidingsscholen. De schoolopleider verzorgt de stagebegeleiding, plaatsing en beoordeling. Ook geeft de schoolopleider binnen de stichting een deel van de vaardigheidstrainingen op basis van het curriculum van de opleiding, de mentorenwerkplaats en de trajectmiddagen.

Neem voor meer informatie over Samen Opleiden contact op met schoolopleider Debora van der Stad.

www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren