Opleiden in de school (OPLIS)


Samen met de Pabo van Hogeschool Leiden en een aantal andere schoolbesturen in de regio maakt Meer Primair deel uit van Samen Opleiden. Het doel van dit overkoepelende initiatief is versterking van de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op onze scholen, door het delen van kennis, ervaring en personeel. Een deel van het project heet Opleiden in de School (OPLIS). Dit project is gericht op de werkplek en bereidt studenten nog beter voor op het beroep van leerkracht.


Opleiden in de school 
In het OPLIS-traject doen voltijdstudenten extra veel praktijkervaring op, doordat ze twee keer zoveel stage lopen als reguliere voltijdstudenten. Het werken op school is onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk ontstaat een verbindende kracht die de OPLIS-student nog beter voorbereidt op het beroep van leerkracht.

Het vertrekpunt van het OPLIS-traject is het dynamische beroepsbeeld van de leerkracht van de toekomst. Het OPLIS-curriculum wordt vanuit vijf ontwerpprincipes vormgegeven: Samen onderzoeken, Samen organiseren, Samen leren, Werkplekleren en Brede organisatie-teamschool.

De studenten die geschikt zijn voor dit traject zijn enthousiast, kritisch, proactief en hebben een goed reflectievermogen. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig kunnen verwerken. Na het afstuderen ontvangen zij een OPLIS-certificaat.

Opleidingsscholen
Meer Primair heeft vijf opleidingsscholen: ICBS De Caleidoscoop, RKBS De Vredeburg, IKC Wereldwijs, RKBS Klavertje Vier en RKBS Klimop. Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:

  • Samen met het hele team toekomstige collega’s opleiden.
  • Het bieden van een rijke leeromgeving.
  • Samen leren in de praktijk is het uitgangspunt van het curriculum van de opleiding.
  • Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.

Mentor
Door de extra stage-uren kan de student meer in de praktijk leren. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor de mentor van de studenten. Mentoren nemen daarom deel aan mentorenwerkplaatsen. De mentor is daardoor in staat een groter deel van de vaardigheden van de student te trainen, waardoor deze een collega in opleiding wordt. De student wordt zo onderdeel van het schoolteam, waardoor samen leren in de praktijk mogelijk wordt.

Schoolopleider
De schoolopleider werkt samen met de lerarenopleider vanuit Hogeschool Leiden en is de verbinder tussen de Pabo en de opleidingsscholen. De schoolopleider verzorgt de stagebegeleiding en beoordeling, een deel van de vaardigheidstrainingen op basis van het curriculum van de opleiding, de mentorenwerkplaats en de trajectmiddagen.

Voor meer informatie over OPLIS kunt u contact opnemen met schoolopleider Barbara Halverstad (B.Halverstad@bs-Klimop.nl).