Bestuurder Meer Primair

| PER 01-06-2023 | 1,0 FTE 

Meer Primair is op zoek naar een betrokken bestuurder met hart voor onderwijs. Een waarderende leider die ruimte geeft aan ontwikkeling in scholen, kansen in de omgeving ziet, sterke verbindingen legt en ervaring heeft met organisatieverandering. Herken jij je in dit profiel? Dan zien we graag je reactie.
 
Over Meer Primair 
‘Vandaag leren voor morgen’, dat is waar Meer Primair voor staat. Meer Primair is een organisatie met een interconfessionele identiteit en een veelkleurig palet van 17 scholen. Ruim 570 medewerkers (ongeveer 400 fte) verzorgen inspirerend en betekenisvol onderwijs voor ongeveer 5000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De stichting heeft een begroting van 35 miljoen en is acht jaar geleden ontstaan uit een fusie van twee organisaties. Vorig jaar is men overgegaan naar een éénhoofdig bestuur, deze bestuurlijke transitie is in 2022 voor een groot deel vormgegeven. De organisatie staat er goed voor, financiën en basiskwaliteit van onderwijs zijn op orde.
 
Meer Primair gelooft dat een kind dat gelukkig is en zich gekend voelt, zich het beste ontwikkelt. De kernwaarden in handelen zijn: vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit. Meer Primair geeft inhoud aan de christelijke identiteit en staat open voor iedereen. Men werkt in onderlinge verbondenheid, saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Er wordt vormgegeven aan betekenisvol onderwijs in een lerende organisatie waarin kwaliteit en professionalisering gestimuleerd wordt. Voor meer informatie over de organisatie, zie: Meer Primair.
 
Vanwege de aanstaande pensionering van de huidige bestuurder zijn wij op zoek naar een nieuwe bestuurder. Het streven is om deze rond juni 2023 te laten starten, zodat er een overdrachtsperiode kan plaatsvinden.  
 
Wat houdt de functie in? 
We zoeken een bestuurder die de organisatie verder kan versterken in leiderschap, onderwijsontwikkeling en verbinding met de omgeving. De organisatie is groot genoeg om strategisch van betekenis te zijn, en compact genoeg om slagvaardig te kunnen werken. Er is behoefte aan een mensgerichte bestuurder die het goede waardeert en behoudt, maar ook ontwikkelingsgericht naar uitdagingen kijkt en deze omzet naar kansen.
 
De bestuurder geeft leiding aan de schooldirecteuren en het Meer Primair (ondersteunings-)bureau. Directeuren werken autonoom op de eigen onderwijslocatie. Daarnaast werken zij samen in groepen aan beleidsagenda’s met de staf en hebben ruimte zich daarin te ontwikkelen. Directeuren zoeken elkaar ook op in clusteroverleg voor gemeenschappelijke onderwijsthema’s. Het Meer Primair bureau bestaat uit beleidsadviseurs- en medewerkers op het gebied van HR, financiën, onderwijs en kwaliteit, communicatie, huisvesting, ICT en een bestuurssecretariaat.
 
Raad van Toezicht en GMR
Het intern toezicht wordt vormgegeven door de Raad van Toezicht (RvT) en de GMR volgens de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs en wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. De Raad van Toezicht werkt in vier commissies en spreekt met de bestuurder de strategische thema’s af waaraan zij in haar toezicht extra aandacht voor heeft. Ook de GMR werkt in vier commissies. De GMR, RvT en bestuur komen tweemaal per jaar bijeen en werken plezierig samen.
 
Er is een intensieve samenwerking met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer ter versterking van onderwijs en opvang in brede zin. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de scholen naar kindcentra en communityscholen. De laatste jaren is er intensief gewerkt aan het organiseren en vormgeven van onderwijs aan kinderen van expats en nieuwe Nederlanders.
 
Het nieuwe strategische beleidsplan 2023-2027 is in wording met de planning om deze in april gereed te hebben. In het beleidsplan zijn onder andere de volgende thema’s opgenomen: samenwerking met andere organisaties in de doorontwikkeling naar kindcentra of communityscholen, internationalisering, ontwikkelingen in de technologie, groeiende tekorten in de arbeidsmarkt, huisvesting, verduurzaming en de gezonde school, kansengelijkheid en brede ontwikkeling en duurzaamheid en vitaliteit. Daarnaast vraagt het tekort aan leerkrachten om samenwerking en nieuwe aanpakken.
 
Wie zoeken we?
Je brengt mee:
 • Ervaring als (eind) verantwoordelijke in een onderwijsorganisatie of een organisatie met een vergelijkbare opdracht
 • Affiniteit met de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting
 • Ervaring in het vormgeven van samenwerkingen tussen en binnen organisaties. Je hebt ervaring in bijdragen aan en bijhouden van netwerken om synergie in de maatschappelijke opgave te bewerkstelligen
 • Strategisch vermogen en ervaring in het vormgeven, uitvoering en monitoring van beleid. Je hebt goed beeld van het grotere geheel en de langere termijn, maar ook oog voor de praktijk van alledag
 • Ervaring in organisatieontwikkeling en cultuurverandering
 • Je kunt heldere kaders aangeven, bent duidelijk en schept ruimte voor professionals
 • Verantwoordelijkheid en ervaring in goede bedrijfsvoering
 • Ervaring met politieke omgeving en de impact van wetgeving op maatschappelijke organisaties. 
 
En bij voorkeur:  
 • Een heldere en brede visie op onderwijs en onderwijsontwikkeling
 • Goed beeld of bekend met de omgeving Haarlemmermeer  
 
Jouw persoonlijke kwaliteiten zijn: 
 • Verbindend en waarderend, je hebt oog voor kwaliteit en talent
 • Helder en betrokken in communicatie, open en transparant. Je kunt goed luisteren, ook naar wat ‘niet-gezegd’ wordt
 • Inspirerend en je kunt delegeren
 • Lerend en ontwikkelingsgericht, je durft grenzen te verleggen van jezelf, anderen en de organisatie
 
Wat bieden wij?
Je werkt in een in een dynamische organisatie in het hart van de samenleving met enthousiaste professionals, grote betrokkenheid en een ‘can-do’ mentaliteit. De organisatie wil zichzelf blijven verbeteren en benut daarin graag input van stakeholders. Meer Primair wordt gewaardeerd als een goede werkgever en fijne werkomgeving. De functie van bestuurder is gewaardeerd volgens klasse D, complexiteit 10, CAO Primair Onderwijs. 
 
Wil je reageren? 
Meer Primair laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Voor meer informatie over de organisatie en de positie kun je contact opnemen met Monique Spaansen, senior partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en CV in te sturen voor 7 februari via de website van Colourful People. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op vrijdag 24 februari en vrijdag 10 maart. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren