De missie van Meer Primair is ‘Vandaag leren voor morgen’ en geeft de ambitie en de richting aan waarmee en waarin wij de komende jaren blijven werken. Alles wat we doen is op de leerling gericht, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. 

Met Koers 2023-2027 zetten we een beweging voort, gedragen door onze kernwaarden inspiratie, ontwikkeling, vakmanschap, continuïteit en verbinding.
De thema's Kind in de wereld, waarde(n)vol onderwijs, vitaliteit en groei in vakmanschap en dynamische scholen in de Haarlemmermeer zijn leidend om onszelf, het onderwijs en de wereld om ons heen verder te ontwikkelen. In onderstaande video's vertellen onze medewerkers, ouders en leerlingen wat deze thema's voor hen betekenen.

Het kind in de wereld
Het is onze taak om ieder kind binnen Meer Primair alle kansen te bieden zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene in de wereld van morgen. 
 
 

Waarde(n)vol onderwijs
Waarde(n)vol onderwijs is doordacht en inclusief. Zo willen we inhoud geven aan de levensbeschouwelijke tradities en betekenisvol onderwijs. 

Vitaliteit en groei in vakmanschap
De rol van een leerkracht beweegt en verandert mee met de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Wij richten ons op de kansen die wij zien om recht te blijven doen aan die veranderende rol.

Dynamische scholen in de Haarlemmermeer
Meer Primair is een dynamische en gezonde stichting in de Haarlemmermeer. Een bedrijvige regio met een internationaal karakter, die de dynamiek van onze scholen kan versterken.  

In acht belangrijke jaren nemen onze Meer Primair-scholen de leerlingen mee in hun ontwikkeling van vier- naar twaalfjarige, waarin ze een schat aan ervaringen en kennis opdoen. Op onze scholen willen we die jaren onvergetelijk maken voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. 

Meer Primair bestaat als onderwijsstichting sinds 1 augustus 2014 na een bestuurlijke fusie tussen de Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO) Quercus en de Stichting Katholiek Onderwijs Haarlemmermeer (SKOH).

De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten.

Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel zeventien basisscholen met een ‘eigen gezicht’.

Identiteit


De organisatie bevordert het katholiek en christelijk onderwijs en, daar waar wenselijk geacht, interconfessioneel onderwijs. Iedere school draagt de kernwaarden uit van het katholiek en christelijk onderwijs en beschrijft deze in het schoolplan en de schoolgids.

De organisatie wil een aanbod van goed onderwijs in stand houden dat inspeelt op de verschillende visies van ouders op de samenleving en levensbeschouwing vanuit het vertrekpunt ‘het beste onderwijs voor al onze leerlingen’.

Download hier het document Identiteitsbeleid Meer Primair.                                                     

Visie


Meer Primair heeft een toekomstgerichte visie geformuleerd gericht op het basisonderwijs. De visie en doelen van een basisschool krijgen altijd vorm in samenwerking met de betrokkenen in wijk, dorp, gemeente of regio. Elke basisschool heeft een plek in de wijk of het dorp, voor de ouders met specifieke wensen en kenmerken. De lokale context bepaalt de mogelijkheden om de visie en de doelen vorm te geven.

Kernwaarden en ambities


De kernwaarden van ons handelen zijn Inspiratie, Ontwikkeling, Vakmanschap, Continuïteit en Verbinding. Van daaruit geven we vorm aan de ambities van Meer Primair.

 

 

Meer Primair is een naam als een caleidoscoop, elke combinatie kan weer een nieuwe ambitie opleveren. MEER... dan denk je aan Meer leren, Meer ontwikkelen, Meer samen, Meer plezier. PRIMAIR... kun je verbinden aan Primair onderwijs, Primair kwaliteit, Primair vakmanschap, Primair talent.

ANBI


Meer Primair is vanaf 1 januari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Instellingen die de ANBI status hebben dienen een aantal gegevens op hun internetsite te publiceren.

Hieronder een overzicht van de vereiste informatie:
Bevoegd gezag: Stichting Meer Primair
Bestuursnummer: 42683
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN): 853824538
KvK-nummer: 60242736

Alle overige informatie is terug te vinden in ons jaarverslag.

www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren