Meer Primair

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.

Meer Primair

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.

Meer Primair

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.

Vandaag leren voor morgen

Uitgelicht:

Pensionering Margreet Vendel
Na zeven jaar deel te hebben uitgemaakt van het College van bestuur van Meer Primair heeft Margreet Vendel besloten om in november terug te treden en met pensioen te gaan. Op 26 november aanstaande neemt zij officieel afscheid van Meer Primair en alle relaties met wie zij heeft samengewerkt.

Lees meer...

Nieuwste E-zine
Klik op de onderstaande afbeelding om onze nieuwste E-zine te bekijken.
Informatie over Corona-maatregelen
Klik op de onderstaande afbeelding om informatie te lezen over ons onderwijs tijdens coronatijd.

Wij zijn Meer Primair!
Wij zijn een onderwijsorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs. De stichting is werkgever van 530 medewerkers. Samen verzorgen wij onderwijs voor circa 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol. Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken.